Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Маркетинг інновацій

Секція “Маркетинг інновацій”

Науковий керівник – Квятко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

 

«Оскільки мета бізнесу – завоювання та збереження споживачів, то головними його функціями є маркетинг та новаторство».

Пітер Друкер

 

«Бізнес володіє двома – і тільки двома – головними функціями: маркетинговою й інноваційною. Маркетинг і інновації дають конкретні результати, все інше лише витрати».

Філіп Котлер

 

Практика свідчить, що практично усі підприємства, які успішно розвиваються на ринку, своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям. Але факти доводять, що розробка і комерціалізація нових розробок – дуже складна і ризикована справа. На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак комерційного успіху досягають не більше 25%.

Робота секції наукового гуртка «Маркетинг інновацій» спрямована на вивчення та закріплення знань в сфері пошуку нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розроблення на цій основі нових товарів та технологій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.

Етапи роботи секції наукового гуртка «Маркетинг інновацій»:

  1. Теоретичні основі формування ринку в сфері досліджень та розробок.
  2. Моделі ринку нововведень.
  3. Мотивація суб’єктів інноваційної діяльності.
  4. Концепція інноваційного маркетингу як провідна концепція сьогодення.
  5. Міжнародний маркетинг нововведень.
  6. Аналіз існуючого попиту на інновації та його прогнозування.
  7. Маркетингова товарна інноваційна політика.
  8. Створення та стимулювання попиту на інновацію.
  9. Маркетингова цінова політика в інноваційній сфері.
  10. Маркетингова збутова політика в інноваційній сфері.