Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Дисципліни кафедри

Фахівцями кафедри забезпечується викладання навчальних курсів:

Загальний список дисциплін по КафедріДисципліни соціально-гуманітарного профілю по КафедріДисципліни Кафедри за спеціальністю 242 “Туризм
 1. Історія української державності
 2. Історія України
 3. Історія туризму
 4. Географія туризму
 5. Краєзнавчо-туристична діяльність
 6. Політологія
 7. Політологія, історія інженерної діяльності
 8. Країнознавство
 9. Спеціалізований туризм
 10. Політично-правові студії
 11. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
 12. Демографія
 13. Соціологія, психологія
 14. Філософія людського спілкування, методика викладання у вищій школі
 15. Інженерна психологія
 16. Філософія техніки
 17. Психологія, соціологія, релігієзнавство
 18. Педагогіка вищої школи
 19. Інновінг в туризмі
 20. Філософія
 21. Соціальна філософія
 22. Логіка (правнича)
 23. Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України
 24. Україна в Європі і світі (в контексті туризму)
 25. Музеєзнавство, екскурсознавство та охорона пам’яток
 26. Історія держави і права
 27. Філософія людського спілкування
 28. Педагогіка, методика викладання у вищій школі
 29. Інформаційна підтримка наукової діяльності
 30. Інформаційний пошук в міжнародних наукометричних базах даних
 31. Інформаційно-бібліотечний пошук
 32. Інформаційний пошук та академічна доброчесність в освіті
 33. Рекреаційні комплекси України та світу
 34. Соціальна політика та соціальна робота
 35. Соціологія
 36. Психологія продажів та переговорів
 37. Психологія туризму та конфліктологія
 38. Психологія
 39. Автономна та командна робота в сфері транспорту
 40. Сільський зелений туризм
 41. Філософія критичного мислення та ділові комунікації
 42. Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
 43. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
 1. Історія української державності
 2. Історія України
 3. Політологія
 4. Політологія, історія інженерної діяльності
 5. Політично-правові студії
 6. Демографія
 7. Соціологія, психологія
 8. Філософія людського спілкування, методика викладання у вищій школі
 9. Інженерна психологія
 10. Філософія техніки
 11. Психологія, соціологія, релігієзнавство
 12. Педагогіка вищої школи
 13. Філософія
 14. Соціальна філософія
 15. Логіка (правнича)
 16. Історія держави і права
 17. Філософія людського спілкування
 18. Педагогіка, методика викладання у вищій школі
 19. Інформаційна підтримка наукової діяльності
 20. Інформаційний пошук в міжнародних наукометричних базах даних
 21. Інформаційно-бібліотечний пошук
 22. Інформаційний пошук та академічна доброчесність в освіті
 23. Соціальна політика та соціальна робота
 24. Соціологія
 25. Психологія продажів та переговорів
 26. Психологія
 27. Автономна та командна робота в сфері транспорту
 28. Філософія критичного мислення та ділові комунікації
 1. Історія туризму
 2. Географія туризму
 3. Краєзнавчо-туристична діяльність
 4. Країнознавство
 5. Спеціалізований туризм
 6. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
 7. Інновінг в туризмі
 8. Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України
 9. Україна в Європі і світі (в контексті туризму)
 10. Музеєзнавство, екскурсознавство та охорона пам’яток
 11. Рекреаційні комплекси України та світу
 12. Психологія туризму та конфліктологія
 13. Сільський зелений туризм
 14. Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
 15. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво

 

Викладачами кафедри здійснюється підготовка аспірантів з дисциплін «Філософія» та «Педагогіка» та участь у складі комісії  з прийняття кандидатських іспитів.