Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Про кафедру

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри економіки та маркетингу у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка розпочалась у 1948 році, коли у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) для забезпечення економічної підготовки майбутніх інженерів було відкрито кафедру «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва».

Ринкові реформи зумовили зміни в економічній освіті. Наказом ректора ХІМЕСГ від 26.05.1992 р. на основі реорганізації кафедр «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва» та «Економічної теорії» було створено кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу». Завідувачем кафедри економіки, бізнесу і маркетингу було обрано члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора В.Я. Амбросова.

Відкриття в 1997 р. в університеті факультету менеджменту (на якому було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей економіка підприємства, облік і аудит, менеджмент організацій) призвело до подальших реорганізацій економічних кафедр. У 1999 р. кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу» було поділено на кафедри «Обліку і аудиту», яку очолив член-кореспондент УААН, д.е.н. професор  В.Я. Амбросов,  і  «Економіки  та  маркетингу»,  яку очолив  д.е.н., професор     В.Г. Рижков (1930-2012 рр.), видатний вчений у галузі економіки сільського господарства, праці якого з економіки тваринництва добре відомі науковій спільноті. З 2009 р. кафедру «Економіки та маркетингу» очолює д.е.н., професор В.М. Онегіна, яка у 2008 р. захистила докторську дисертацію. В.М. Онегіна є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 монографій, 8 навчальних посібників. В.М. Онегіна проходила стажування в університетах США, брала участь у багатьох наукових конференціях, форумах, симпозіумах, у т.ч. в Нідерландах, Німеччині, Російській Федерації, Південно-Африканській Республіці, Угорщині, Словачині, Польщі, США.

Викладачі кафедри «Економіки та маркетингу» проводять заняття з 33 навчальних дисциплін, в т.ч. з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, макроекономіки, мікроекономіки, державного регулювання економіки, регіональної економіки, економіки підприємства, цінової політики, економіки сільського господарства, економіки світового сільського господарства, економіки і організації інноваційної діяльності, управління потенціалом підприємства, економіки аграрного виробництва, економіки якості, економіки агроенергосервісу, міжнародних економічних відносин та світового господарства, зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інноваційного розвитку підприємства, економічного управління підприємством.

Важливою складовою роботи кафедри є наукова діяльність.

Темами основних наукових досліджень викладачів кафедри є:
– державне регулювання економіки та агарна політика;
– фіскальна та грошово-кредитна політика;
– особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації;
– стимулювання та оплата праці;
– використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств;
– підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств;
– удосконалення економічних відносин між сільськогосподарськими та молокопереробними підприємствами, підвищення ефективності виробництва молока;
– управління маркетингом;
– підвищення ефективності овочівництва та управління конкурентоспроможністю та якістю в овочівництві;
– підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-виробників продукції свинарства;
– експортний потенціал виробництва зерна;
– розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
– інноваційна стратегія сільськогосподарських підприємств;
– стратегія сільськогосподарських підприємств в умовах економічних криз;

– технології аграрного ризик-менеджменту.

Лише за останні 5 років викладачами кафедри було підготовлено більше 1000 наукових статей, 50 навчальних посібників та навчально-методичних розробок, численні доповіді для наукових конференцій, форумів, симпозіумів. Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, визнавалися кращими на Всеукраїнських та міських конкурсах. Наукові розробки викладачів та аспірантів кафедри використовуються в сільськогосподарських підприємствах, районних та обласних державних адміністраціях, Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Гордістю кафедри є наукові й спортивні досягнення багаторазової рекордсменки Радянського Союзу, призера чемпіонатів світу та Європи з плавання – к.е.н., доцента Н.В. Шибаєвої.