Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

Участь кафедри АКІТ у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

20-22 травня 2019 року студенти ННІ ЕКТ під керівництвом доцента Абраменка І.Г. прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” в Одеській національній академії харчових технологій.

Студенти Купатадзе Г.П. (СВО бакалавр) та Дмитренко В.О. (СВО магістр) підтвердили свій високий рівень теоретичної та практичної підготовки і змогли достойно конкурувати з представники кращих вузів України. Відповідно до завдання вони розробили сучасні цифрові системи автоматичного регулювання підвищеної динамічної точності для стабілізації регламентованих змінних, провели ідентифікацію моделей каналів об’єкта керування та виконали структурний і параметричний синтез регуляторів.

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіадиУчасть у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіадиУчасть у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіадиУчасть у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади