Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси


Освітньо-професійна програма: “Біомедична інженерія”
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Спеціальність: 163 “Біомедична інженерія”
Галузь знань: 16 “Хімічна та біоінженерія”
Кваліфікація: Бакалавр з біомедичної інженерії


Силабуси 2021 вступу


Силабуси навчальних дисциплін обов’язкові:

 • Історія української культури
 • Фізичне виховання
 • Нарисна геометрія і комп’ютерна графіка
 • Інформатика
 • Іноземна мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Вища математика
 • Вступ до фаху і академічна доброчесність
 • Технічна механіка та біомеханіка
 • Технічна механіка та біомеханіка
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Вища математика
 • Гідравліка та гемодинаміка
 • Біомедичні прилади, апарати і комплекси
 • Біосумісні матеріали
 • Імідж сучасного спеціаліста
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Основи алгоритмізації та програмування медичних програмних засобів для біооб’єктів
 • Біомедична інформатика
 • Лабораторно-аналітична техніка
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 • Електричні машини та автоматизований електропривод в БМІ
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Теоретичні основи автоматики та основи теорії керування
 • Освітлення та системи променевої терапії біооб’єктів. Електротехнології.
 • Основи теорії біотехнічних систем
 • Основи конструювання БМА та основи технології виробництва БМА для біооб’єктів
 • Контроль якості технологій діагностики та терапії
 • Іноземна мова за професією
 • Мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування
 • Сертифікація, стандартизація та експлуатація БМА
 • Системи біомедичної візуалізації
 • Системи біомедичної реабілітації біооб’єктів
 • Лікувальна техніка

Силабуси навчальних дисциплін за вибором циклу загальної підготовки (1, 2 група)

 • Соціологія, психологія
 • Психологія та етика професійної діяльності
 • Імідж сучасного спеціаліста
 • Екологічна безпека
 • Основи економічної теорії
 • Основи підприємства АПК та відкриття власної справи
 • Іноземна мова (середній рівень)
 • Іноземна мова (професійний рівень)
 • Філософія
 • Філософія критичного мислення та ділової комунікації
 • Політологія
 • Психологія продажів та переговорів
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Моделювання та методи математичного аналізу

Силабуси навчальних дисциплін за вибором циклу професійної підготовки (3 група)

 • Основи агрономії. Рослина як біооб’єкт
 • Вплив лазерного випромінювання на біооб’єкт
 • Фізіологія рослин
 • Моделювання біологічних процесів та систем
 • Світлотехніка та оптичні технології
 • Основи  ветеринарного законодавства України
 • Основи тваринництва. Тварина як біооб’єкт
 • Засоби біомедичних вимірювань
 • Фізіологія тварин
 • Гігієна праці та виробнича санітарія
 • Фізичні основи застосування лазерної техніки
 • Методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження тварин, техніка
 • Основи нанотехнологій в біології та медицині
 • Діагностична техніка
 • Фізичні основи застосування лазерної техніки
 • ТОЕ (3 частина)
 • Інструментальні засоби медичних інформаційних систем
 • Біозахист та біобезпека
 • Методи обробки біомедичних даних
 • Медична електроніка та моніторинг
 • Інструментальні методи медико-біологічних досліджень на біологічних об’єктах
 • Методи та засоби автоматизації схемотехнічного проектування
 • Системи управління базами даних в біомедичній інженерії
 • Безпека в надзвичайних ситуаціях
 • Основи права та правові основи професійної діяльності
 • Прикладне програмне забезпечення в БМІ