Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Неформальна освіта

Студентам пропонуються на декількох освітніх платформах, які дають їм можливість отримання кредитів у якості змішаного чи додаткового навчання, а також отримати додаткові бали з навчальної дисципліни.

Викладачі кафедра біомедичної інженерії використовують можливості інтеграції курсів на запропонованих платформах у свої основні навчальні програми, зокрема пропонують студентам визначені курси з каталогів або вільний вибір он-лайн курсів, які доповнюють навчальну програму з дисципліни, самими студентами.

Завдяки запропонованим інструментам викладачі кафедри можуть експериментувати з дистанційним навчанням та публікувати власні заняття, курси, оцінки та практичні проекти, доступні лише для студентів та випускників. Також використовуються можливості для наповнення змісту програм, оцінювання та виконання практичних проектів.

Зокрема викладачі кафедра біомедичної інженерії використовують курси на освітніх платформах наступними шляхами:

 • Завершення короткого дистанційного курсу може бути використано як окреме завдання для студента, яке зараховується за умови пред’явлення сертифікату. При цьому викладач пояснює студентам які знання та навички будуть сформовані під час проходження курсів.

 • Окремі уроки дистанційного курсу можуть бути використані викладачем як завдання для самопідготовки студента і в подальшому опрацьовані на занятті. При цьому студентам пропонується самостійно пройти решту курсу і отримати сертифікат.

 • Весь дистанційний курс може бути запропонований студентам як навчальний матеріал, який є базою для самостійної підготовки студентів для виконання практичних завдань. У цьому випадку враховуються терміни навчання та навантаження студентів.


Додаткові он-лайн курси:

  1. Математика https://stepik.org/catalog/6

  2. Мовні курси https://stepik.org/catalog/26

  3. Гуманітарні науки https://stepik.org/catalog/51

  4. Біологія та медицина https://stepik.org/catalog/58

  5. Інформатика https://stepik.org/catalog/2

  1. Introduction to Biomedical Engineering: https://www.coursera.org/learn/bioengineering

  2. Introductory Human Physiology: https://www.coursera.org/learn/physiology

  3. Introduction to Systems Biology: https://www.coursera.org/learn/systems-biology

  4. Systems Biology and Biotechnology: https://www.coursera.org/specializations/systems-biology

  5. Introduction to Physical Chemistry: https://www.coursera.org/learn/physical-chemistry

  6. Introduction to Scripting in Python: https://www.coursera.org/specializations/introduction-scripting-in-python

  7. The Art of Development on Modern C ++: https://www.coursera.org/specializations/c-plus-plus-modern-development

  8. Parallel programming: https://www.coursera.org/learn/parprog1

  9. Introduction to Bioinformatics: https://www.coursera.org/learn/bioinformatika

  10. Bioinformatics: https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics

  11. Health Informatics: https://www.coursera.org/specializations/health-informatics

  12. Understanding Clinical Research: Behindthe Statistics: https://www.coursera.org/learn/clinical-research

  13. Summary Statistics in Public Health: https://www.coursera.org/learn/summary-statistics

  14. Introduction to Engineering Mechanics: https://www.coursera.org/learn/engineering-mechanics-statics

  15. Quantum Mechanics: https://www.coursera.org/learn/quantum-mechanics

  16. Electrodynamics: An Introduction: https://www.coursera.org/learn/electrodynamics-introduction

  17. Thermodynamique: Fondements: https://www.coursera.org/learn/thermo-base

  18. MOS Transistors: https://www.coursera.org/learn/mosfet

  19. Digital Systems: From Logic Gates to Processors: https://www.coursera.org/learn/digital-systems

  20. Interfacing with the Arduino: https://www.coursera.org/learn/interface-with-arduino

  21. Computer Architecture: https://www.coursera.org/learn/comparch

  22. Digital Signal Processing 3: Analog vs Digital: https://www.coursera.org/learn/dsp3

  23. Digital Signal Processing 1: Basic Concepts and Algorithms: https://www.coursera.org/learn/dsp1

  24. I/O-Efficient Algorithms: https://www.coursera.org/learn/io-efficient-algorithms

  25. Active Optical Devices: https://www.coursera.org/specializations/active-optical-devices

  26. Tech MeD: Trans Disciplinary Education for Critical Hacks of Medical Devices: https://www.coursera.org/learn/tech-med-medical-devices

  27. Development of Real-Time Systems: https://www.coursera.org/learn/real-time-systems

  28. Fundamentals of Digital Image and Video Processing: https://www.coursera.org/learn/digital

  29. The Finite Element Method for Problems in Physics: https://www.coursera.org/learn/finite-element-method

  30. Quantitative Model Checking: https://www.coursera.org/learn/quantitative-model-checking

  31. Introduction to Molecular Spectroscopy: https://www.coursera.org/learn/spectroscopy

  32. Health Care IT: Challenges and Opportunities: https://www.coursera.org/learn/healthcare-it

  33. Industrial Innovation: Mechatronics and Robotics: https://www.coursera.org/learn/innovations-in-industry-robotics

  34. The Development of Mobile Health Monitoring Systems: https://www.coursera.org/learn/mobile-health-monitoring-systems

  35. Digital Manufacturing and Design Technology: https://www.coursera.org/specializations/digital-manufacturing-design-technology

  36. Foundations of Mining non-Structured Medical Data: https://www.coursera.org/learn/mining-medical-data

  37. Principles of fMRI: https://www.coursera.org/learn/functional-mri

  38. AI for Medicine: https://www.coursera.org/specializations/ai-for-medicine

  39. Cloud Networking: https://www.coursera.org/learn/cloud-networking

  40. Cloud Computing: https://www.coursera.org/specializations/cloud-computing

  41. The Bits and Bytes of Computer Networking: https://www.coursera.org/learn/computer-networking

  42. Introduction to TCP/IP: https://www.coursera.org/learn/tcpip

  43. Fundamentals of Network Communication: https://www.coursera.org/learn/fundamentals-network-communications

  44. Computer Communications: https://www.coursera.org/specializations/computer-communications

  45. Analysis of Algorithms: https://www.coursera.org/learn/analysis-of-algorithms


Сертифікати студентів про закінчення додаткових он-лайн курсів