Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Короткострокові курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання

Згідно наказу ректора університету Нанки  О.В.  №29/1-04/26 від 14 квітня 2020р. у Харківському  національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка на базі Інституту післядипломної освіти пройшли короткострокові курси підвищення кваліфікації   за дистанційною формою навчання з використанням платформи Zoom на тему: «Інноваційні технології викладання дисциплін професійної спрямованості у навчальних закладах фахової передвищої освіти».

Програма курсів підвищення кваліфікації була розроблена фахівцями інституту післядипломної освіти і кафедри ЮНЕСКО.

Під час проведення курсів розглядались наступні питання:

  • концептуальні положення, основні ознаки традиційних та інноваційних технологій викладання дисциплін професійної спрямованості в освітній процес закладів фахової передвищої освіти;
  • антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та способи їх подолання;
  • розроблення методів самооцінки й самоаналізу власної роботи та стилю професійної діяльності з метою підвищення ефективності та результативності освітнього процесу щодо впровадження інноваційних технологій викладання дисциплін професійної спрямованості в освітній процес закладів фахової передвищої освіти;
  • готовність педагога до інноваційної професійної діяльності;
  • організаційно-методичне забезпечення процесу та методичні засади впровадження інноваційних технологій викладання дисциплін професійної спрямованості в освітній процес.

Активну участь у підготовці та проведенні курсів підвищення прийняли директор інституту післядипломної освіти д.т.н., доц. Автухов А.К. і д.п.н. доц. Данченко І.О.

 У роботі кусів прийняли участь викладачі коледжів м. Харкова та Харківської області, що викладають різні дисципліни, а саме: комп’ютерну графіку, основи технології  ремонту автомобіля, основи екології, економіку підприємства, соціологію , політологію та ін.

 

Матеріали підготував директор ІПО д.т.н., доц. Автухов А.К.