Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

11 травня стартує реєстрація на складання єдиного вступного іспиту

З 9:00 11 травня до 18:00 3 червня триватиме реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. Про це інформує офіційний сайт Міністертсва освіти і науки України.

З метою дотримання однакових умов проведення реєстрації МОН розроблено Тимчасові рекомендації щодо проведення у 2021 році реєстрації вступників для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні для їх використання приймальними комісіями.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Складання додаткових фахових вступних випробувань (у разі, якщо таке випробування передбачено Правилами прийому закладу вищої освіти) для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування, розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня.

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, проводяться з 19 липня по 30 липня.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 2 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет триватиме до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.

Звертаємо увагу на те, що Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році визначено категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість ЄВІ та ЄФВВ):

  • особи, які не можуть взяти участі в ЄВІ/ЄФВВ через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • особи, які для виконання ЄВІ/ЄФВВ потребує створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливі (спеціальні) умови, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 1 квітня 2021 року;
  • військовослужбовці-контрактники, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, курсанти вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти при вступі на навчання на освітні програми в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, розпочинається 22 червня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. А закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання).

Зазначені вступні іспити у закладах вищої освіти проводяться за графіком основної сесії ЄВІ та ЄФВВ і додаткової сесії (після визначення строків її проведення) за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти.

Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Вступникам зазначеної категорії не потрібно проходити попередню реєстрацію в період з 11 травня до 3 червня 2021 року.

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Умовами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть, за їх вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.

Зазначений вступний іспит у закладах вищої освіти проводиться в період з 19 липня до 30 липня 2021 року за графіком вступних іспитів і завданнями, затвердженими закладом вищої освіти.

11 травня стартує реєстрація на складання єдиного вступного іспиту