Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

(073) МЕНЕДЖМЕНТ, (281) ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Досить часто в засобах масової інформації та в суспільних обговореннях можна почути думку щодо перенасичення ринку праці фахівцями з менеджменту, економіки, права, публічного управління та адміністрування, а також інших гуманітарних спеціальностей. Безумовно, привабливість вказаних спеціальностей, яка існує протягом останніх двадцяти років, обумовлюється очікуваннями та сподіваннями здобувачів вищої освіти щодо перспектив працевлаштування, роботи на керівних посадах в організаціях, високого рівня оплати праці, організації успішного власного бізнесу тощо. Саме така орієнтація при виборі майбутньої професії певною мірою обмежує уявлення про особливості сфери управлінської діяльності, яка, насамперед, обумовлюється набуттям та реалізацією компетентостей та здатностей, вмінь та навиків щодо організації роботи виконавців, управління змінами в діяльності підприємств, установ, організацій та систем більш високих порядків, дотримання безпеки такої діяльності, а також управління реалізацією проектів розвитку. Належна реалізація вказаних здібностей є запорукою особистого успіху здобувача вищої освіти при побудові своєї кар’єри та досягнення ним певного соціального статусу.

У свою чергу, розвиток суб’єктів та систем економічних відносин на сучасному етапі постійно створюють нові виклики, адекватне реагування на які є ключовим завданням менеджерів всіх рівнів. Реалізація інноваційних та інвестиційних проектів розвитку, здійснення заходів з підвищення економічної ефективності та соціальної відповідальності бізнесу, продуктивне та результат-орієнтоване функціонування органів державного управління потребують здатних до швидкої адаптації до мінливих умов бізнес-середовища менеджерських кадрів. На формування саме таких здібностей у здобувачів і спрямовані освітньо-професійні програми 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління і адміністрування».

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники університету, та зокрема випускової кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, допоможуть в оволодінні загальними компетентностями та здобути спеціальні (фахові) знання. Беручи участь в різноманітних конкурсах наукових робіт, ділових іграх, квестах, брейн-рингах, дебатах, а також в художній самодіяльності, студентському самоврядуванні студенти мають змогу реалізувати свій пошуковий, науковий, творчий, креативний потенціал.

Наші студенти є учасниками численних конференцій, переможцями олімпіад, призерами конкурсів наукових робіт, зокрема, Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент»; Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності; Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції»; Міського конкурсу студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» та ін.

Практичний досвід здобувачі вищої освіти отримують на виробничих та торгових підприємствах, громадських організаціях, в органах державної влади та місцевого самоуправління.

 

Детальніше про спеціальність «Менеджмент» http://new.khntusg.com.ua/institute/navchalno-naukovij-institut-biznesu-i-menedzhmentu-nni-bm/studentske-samovrjaduvannja-nni-bm/073-menedzhment

та «Публічне управління та адміністрування» http://new.khntusg.com.ua/institute/navchalno-naukovij-institut-biznesu-i-menedzhmentu-nni-bm/studentske-samovrjaduvannja-nni-bm/281-publichne-upravlinnja-ta-administruvannja

О.О. Красноруцький, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ, д.е.н., професор,

О.В. Смігунова, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ, к.е.н., доцент.