Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

(071) ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Сьогодні складно уявити будь-яке підприємство без бухгалтерської служби. Всі види підприємницької діяльності є просто неможливими без бухгалтерів! Тому й існує постійний попит на таких професіоналів на ринку праці. Навіть при кризових явищах у країні без цих фахівців ніяк не можна обійтися.

Робота бухгалтера не виглядає одноманітною чи простою. Нові форми економічних взаємовідносин, нові технології, висока невизначеність змінюють процеси прийняття управлінських рішень. Все це відбувається в умовах глобалізації, небувалого зростання інформаційного потоку, економічної та політичної нестабільності. Управлінці для вироблення бізнес-поведінки та стратегії підприємства все частіше залучають бухгалтерів, а для прийняття ефективних рішень широко використовують дані бухгалтерського обліку. Аполлон Позов, член Методологічної ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, голова ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», характеризуючи роль сучасного бухгалтера, сказав: «Особисто я уявляю бухгалтера не як рахівника чи обліковця, а як операційного директора чи консультанта зі збереження й розвитку бізнесу, який використовує фінансову та нефінансову інформацію. Бухгалтер зобов’язаний сидіти за основним столом, де ухвалюються управлінські рішення».

Останніми роками рівень автоматизації, роботизації бухгалтерського обліку зростає з кожним днем. Робота бухгалтера у майбутньому може дуже відрізнятися від сучасної. Програмне забезпечення набуде ще більшої автоматизованості, тому бухгалтер більше буде виконувати роль аналітика і спостерігача за виконанням всіх процедур комп’ютером. Але технологія може бути далекою від досконалості і, напевно, пройде ще багато років поки переконаються в тому, що можна залишити без перевірки хоча б один документ в обліку.

Ряд досліджень, проведених McKinsey, Оксфордським університетом, Boston Consulting Group вказують, що 86% роботи бухгалтерів і аудиторів потенційно може бути автоматизовано, що стане кроком до скорочення кваліфікованих спеціалістів. Проте, застосування цифрових технологій у бухгалтерському обліку не лишає роботи бухгалтерів, навпаки, дає можливості працювати по новому та вирішувати нові завдання. У найближчі роки бухгалтерську сферу очікують кардинальні зміни, ключовими каталізаторами яких стануть блокчейн, штучний інтелект, BigData.

Новітні технології, які розвиваються сьогодні шаленими темпами, дозволяють точніше, швидше та іноді без залучення людей виконувати ті чи інші завдання. Наприклад, підготовка різних типів звітності незабаром може виконуватися лише із застосуванням технологій штучного інтелекту. А людський фактор буде мінімізований. Комп’ютери можуть здійснювати аналіз, синтез, порівняння та узагальнення даних. При цьому вірогідність помилки через неуважність взагалі зникає. Вже сьогодні такі технології активно застосовуються в аудиті, значно скорочуючи час аудиторської перевірки та зводячи до мінімуму ймовірність виникнення неточностей.

Закономірно постає питання, чи має бухгалтерська професія майбутнє? Більшість експертів переконані, що професія нікуди не зникне, принаймні ще досить-досить тривалий час. Адже заповнення декларацій, податкових накладних, складання річного фінансового звіту, застосування професійного судження в бухгалтерському обліку вимагають безпосередньої участі людини-професіонала. Між тим, їй доведеться адаптуватися до змін і трансформуватися.

Під впливом технологій штучного інтелекту однозначно в майбутньому зміниться роль бухгалтера та аудитора. Через деякий час вони виступатимуть дійсними бізнес-радниками для керівників підприємств, забезпечуючи їх чимось більшим, ніж складання та перевірка фінансової, податкової, соціальної звітності чи аудит окремих ділянок роботи підприємства. Зокрема, від них очікуватимуть професійного погляду на оброблену комп’ютером економічну інформацію, допомоги у прийнятті таких важливих для бізнесу рішень, як, наприклад, вибір стратегії чи механізму ціноутворення, а також розробка рекомендацій щодо зменшення впливу факторів ризику в діяльності підприємства.

Позиції професії не повинні похитнутися з розвитком нових технологій. Для цього аудиторам та бухгалтерам конче необхідно розвивати нові якості. Зокрема, вони повинні навчитися бачити бізнес цілісно, не обмежуючись лише сферою фінансів, обліку, контролю, аудиту та податків. Аби добре «вписатися» в еру штучного інтелекту та діджиталізації, аудиторам і бухгалтерам доведеться бути технічно грамотними, знатися на новітніх технологіях, уміти їх застосовувати в роботі та, що найголовніше, розвивати їх потенціал.

Зростатиме значення вміння працювати з людьми, адже аудитори та бухгалтери проводитимуть більше часу зі своїми клієнтами, консультуючи їх з різних питань ведення бізнесу. Тож, для налагодження довірливих відносин і забезпечення впевненості клієнтів у своїх діях, бухгалтери та аудитори повинні мати добре розвинуті комунікативні навички.

Отже, зважаючи на той факт, що автоматизація скорочує час на рутинну облікову роботу, бухгалтери повинні вже зараз виходити на якісно новий рівень вимог до професії. Тому потрібно бути готовими до таких змін вже сьогодні!

Детальніше ознайомитися з умовами вступу та навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” можна у розділі ВСТУПНИКАМ:

 Т.Г. Маренич,

завідувач кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ,

д.е.н., професор