Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Центр гендерної освіти

Психологічна служба ХНТУСГ

Омельченко Галина Юріївна

Керівник Центру,

старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ ім. Петра Василенка,

кандидат економічних наук,

тел.: 050-827-1056

e-mail: galinomelchenko@gmail.com

 

Центр ґендерної освіти ХНТУСГ було створено наказом ректора у 2012 р. з метою надання просвітницької, методичної та науково-практичної допомоги студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам університету з впровадження ідей ґендерної рівності та недискримінації в навчально-виховний процес, шляхом посилення ґендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з ґендерної проблематики.

Робота Центру ґендерної освіти базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.

Працівники ЦГО керуються етичним кодексом працівника освіти, поважають гідність особистості. будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Реалізуючи основну мету та завдання, сприяючи формуванню ґендерночутливого освітнього середовища в університеті Центр гендерної освіти використовує такі форми роботи:

Представники ЦҐО ХНТУСГ постійно підвищують свою обізнаність з ґендерної проблематики та вдосконалюють майстерність щодо здійснення тренерської та просвітницької діяльності, співпрацюють з органами публічної адміністрації та громадськими організаціями, ЗМІ тощо.

Центр ґендерної освіти є учасником Всеукраїнської мережі осередків ґендерної освіти вищих навчальних закладів, яка об’єднує центри ґендерної освіти, ґендерні центри, кафедри, лабораторії, студії.