uk en

Центр гендерної освіти

Психологічна служба ХНТУСГ

Омельченко Галина Юріївна

Керівник Центру,

старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін ХНТУСГ ім. Петра Василенка,

кандидат економічних наук,

тел.: 050-827-1056

e-mail: galinomelchenko@gmail.com

 

Центр ґендерної освіти ХНТУСГ було створено наказом ректора у 2012 р. з метою надання просвітницької, методичної та науково-практичної допомоги студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам університету з впровадження ідей ґендерної рівності та недискримінації в навчально-виховний процес, шляхом посилення ґендерного компонента в змісті соціально-гуманітарних дисциплін, допомоги в проведенні виховних заходів, організації науково-дослідницької роботи з ґендерної проблематики.

Робота Центру ґендерної освіти базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості.

Працівники ЦГО керуються етичним кодексом працівника освіти, поважають гідність особистості. будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.

Реалізуючи основну мету та завдання, сприяючи формуванню ґендерночутливого освітнього середовища в університеті Центр гендерної освіти використовує такі форми роботи:

  • здійснює різноманітні заходи задля формування особистісної і колективної ґендерної культури, розвитку критичного і аналітичного мислення, навичок публічного виступу як важливого компоненту самопрезентації та розвитку особистості й активізації молодіжної ініціативи з застосуванням недискримінаційної комунікації, заснованій на принципі ґендерної рівності як основи реалізації прав людини;
  • надає довідкову, просвітницьку та освітню допомогу у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків студентам/кам, аспірантам/кам, співробітникам/цям та викладачам/кам вузу;
  • організовує науково-дослідну роботу з недискримінаційної та ґендерної проблематики;
  • організовує семінари, круглі столи, конференції з ґендерної та недискримінаційної проблематики;
  • організовує виставки творчих робіт студентів/ок, аспірантів/ок та співробітників/ць: виставки плакатів, фото та відео робіт, анімації та графіки з ґендерної та недискримінаційної проблематики.

Представники ЦҐО ХНТУСГ постійно підвищують свою обізнаність з ґендерної проблематики та вдосконалюють майстерність щодо здійснення тренерської та просвітницької діяльності, співпрацюють з органами публічної адміністрації та громадськими організаціями, ЗМІ тощо.

Центр ґендерної освіти є учасником Всеукраїнської мережі осередків ґендерної освіти вищих навчальних закладів, яка об’єднує центри ґендерної освіти, ґендерні центри, кафедри, лабораторії, студії.