uk en

Система менеджменту якості

Загальні відомості про систему менеджменту якості

На виконання Закону України «Про вищу освіту» в університеті 10 років успішно функціонує, розвивається та удосконалюється система менеджменту якості у сфері надання освітніх послуг і наукових розробок.
Система сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

Система менеджменту якостіСистема менеджменту якості

      Система менеджменту якості (СМЯ), що основана на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, ISO/IES17021:2015, моделі досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG),     є основним інструментом управління діяльністю ХНТУСГ.

  1. СМЯ ХНТУСГ реалізує принципи ISO.
  2. СМЯ ХНТУСГ базується на циклі Демінга, логіці RADAR та концепціях моделі досконалості EFQM.

    Процеси вимірювання, аналізу, удосконалення СМЯ ХНТУСГ забезпечують моніторинг, аналіз та оцінку ризиків, підтримку актуальності, новизну підходів та відповідність діяльності університету сучасному рівню надання освітніх послуг та наукових розробок.

  1. СМЯ ХНТУСГ побудована на логічному ланцюгові реалізації Місії – Бачення – Політики – Стратегії – Цілей університету в забезпечення ефективності діяльності університету з гарантією якості надання освітніх послуг та наукових розробок на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін та оцінкою і мінімізацією ризиків.
  2. Планування і виконання процесів системи менеджменту якості здійснюється для забезпечення перетворення: «Вимоги та очікування зацікавлених сторін – задоволеність зацікавлених сторін».
  3. СМЯ ХНТУСГ забезпечує оптимальну взаємодію структурних підрозділів університету у рамках діючих процесів та ефективне використання ресурсів.
  4. Для забезпечення функціонування СМЯ залучаються представники структурних підрозділів, яким надано статус уповноважених з якості. Їхня діяльність регламентується «Положенням про уповноважених з якості».
  5. В рамках системи менеджменту якості ХНТУСГ здійснюється:

– моніторинг та комплексний аналіз результативності та ефективності СМЯ в цілому та усіх аспектів діяльності університету, аналіз контексту університету з урахуванням потреб, очікувань і задоволеності усіх стейкхолдерів;

– щорічний перегляд Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей університету (уточнення за потребою);

– аналіз та перегляд структури процесів необхідних для функціонування університету, реалізації Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін;

– встановлення послідовності і взаємодії процесів;

– визначення критеріїв і підходів, необхідних для забезпечення результативного управління роботою університету і вказаних процесів на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін та    оцінкою і мінімізацією ризиків;

– забезпечення наявності ресурсів для функціонування процесів;
–  аналіз можливостей, а також ризиків та дій щодо їх попередження та мінімізації;
– отримання інформації, що необхідна для функціонування та моніторингу процесів;
– використання заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів, створення умов і здійснення заходів і дій з вдосконалення цих процесів.

     Суть підходів побудови та розвитку системи менеджменту якості для реалізації Місії, Стратегії та підвищення ефективності управляння діяльністю ХНТУСГ полягає в удосконаленні, нарощуванні та розширенні функцій та процедур відповідно до вимог стандартів з урахуванням змін, появі нових стандартів, інструментів та моделей менеджменту.

Система менеджменту якості Засади системи менеджменту якості університету.
Система менеджменту якості Інструментарій системи менеджменту якості університету.