uk en

Забезпечення якості освіти

Сектор забезпечення якості вищої освіти Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка створено з метою забезпечення консультування, координації та внутрішнього контролю щодо якості освіти в Університеті у співпраці з проректором з науково-педагогічної роботи, навчально-методичним відділом, органами студентського самоврядування та іншими структурними підрозділами.

Основними завданнями Сектору є:

– дотримання політики щодо забезпечення якості вищої освіти;

– забезпечення принципів академічної доброчесності;

– консультування щодо розробки та реалізації відкритих правил зарахування здобувачів вищої освіти на навчання, контролю за їх досягненнями, підсумкової атестації тощо;

– проведення On-line опитування та анкетування здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, випускників та стейкголдерів;

– моніторинг та редагування освітніх програм;

– сприяння розбудові та дотриманні місії та стратегії Університету тощо.

 

Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти
Колпаченко Надія МиколаївнаГолованова Ганна Євгеніївна
Фахівець з питань забезпечення якості вищої освіти

навчально-методичного відділу ХНТУСГ

Фахівець з питань забезпечення якості вищої освіти

навчально-методичного відділу ХНТУСГ

e-mail: nadiiakolpachenko@khntusg.infoe-mail: golovanovaae@khntusg.info

 

Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти

Забезпечення якості освітиЗабезпечення якості освіти

Забезпечення якості освіти