Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Організація освітнього процесу

 1. Організація освітнього процесуПоложення про планування й облік навчальної роботи і основних видів методичної ,наукової, організаційної та профорієнтайної роботи науково- педагогічних працівників
 2. Організація освітнього процесуПоложення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр 
 3. Організація освітнього процесуПоложення про академічну мобільність студентів та викладачів.
 4. Організація освітнього процесуПоложення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці.      
 5. Організація освітнього процесуПоложення про організацію освітнього процесу.
 6. Організація освітнього процесуПоложення про проведення ректорського контролю знань студентів.
 7. Організація освітнього процесуПоложення про організацію поточного і семестрового контролю та атестацію здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій
 8. Організація освітнього процесуПоложення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм
 9. Організація освітнього процесу Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність академічного плагіату.
 10. Організація освітнього процесуПоложення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти.
 11. Організація освітнього процесуПоложення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 12. Організація освітнього процесуПоложення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті
 13. Організація освітнього процесуПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів (вводиться в дію 01.09.2020р.)
 14. Організація освітнього процесуПоложення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХНТУСГ
 15. Організація освітнього процесуПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в університеті, а також надання їм академічної відпустки
 16. Організація освітнього процесуПоложення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу
 17. Організація освітнього процесуПоложення щодо розробки, структури та змісту навчального та робочого навчального планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр.
 18. Організація освітнього процесуТимчасове положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в умовах карантину
 19. Організація освітнього процесуПоложення про навчально – методичний комплекс дисципліни
 20. Організація освітнього процесуПоложення про розроблення, затвердження,моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм.
 21. Організація освітнього процесуПоложення про гаранта освітньої програми
 22. Організація освітнього процесуПоложення про проєктні групи та групи забезпечення
 23. Організація освітнього процесуПоложення про організацію і проведення поточного і семестрового контролю, критерії оцінювання знань та апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів 
 24. Організація освітнього процесу  Положення про центр практики, працевлаштування та кар‘єри студентської молоді.
 25. Організація освітнього процесу  Положення про практичну підготовку студентів у Харківському національному технічному університеті імені Петра Василенка
 26. Організація освітнього процесу Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ.
 27. Організація освітнього процесу  Положення про конкурс кращий лектор ХНТУСГ
 28. Організація освітнього процесу Положення про науково-методичну раду Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка