Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

3 група (бакалаври 2017)

Силабуси вибіркових дисциплін 3 групи рівень вищої освіти «бакалавр»

Вступ 2017 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Основи підприємництва в лісовому комплексі187  «Деревообробні та меблеві технології»
2Математичне моделювання
3Ландшафтне проектування
4Моделювання виробів з деревини
5Технологія дерев’яного домобудування

6

Переробка відходів лісозаготівель і деревообробки
7Лісовпорядкування205 «Лісове господарство»

8Лісові культури
9Організація лісогосподарського виробництва
10Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
11Переробка відходів лісозаготівель і деревообробки
12Управління операційними системами  на транспорті275 Транспортні технології (за видами)
13Основи менеджменту
14Основи створення операційних систем та оцінка ефективності їх функціонування
15Основи підприємництва та відкриття власної справи
16Транспортні технології  в агропромисловому комплексі
17Транспортно-складська логістика
18Транспортно-складські послуги в ланцюгах поставок
19Управління транспортом і складом
20Економічне обґрунтування інженерних рішень133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ
21Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
22Організація технологічного процесу елеваторної промисловості
23Процеси і апарати переробних і харчових виробництв
24Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
25Машино-апаратурні лінії переробних і харчових виробництв
26Системний аналіз процесів переробних і харчових виробництв
27Системи проектування обладнання переробних і харчових виробництв