Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
uk en

Training manuals

Сумець О.М., Ігнатова Є.М., Письмак В.0., Сиромятников П.С. Стратегічний маркетинг. Блок змістових модулів 2. Маркетингові стратегії розвитку підприємства: навчальний посібник. – Харків: КП «Міська друкарня». – 2-ге вид., доповн., 2013. – 178 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-7767 від 14 серпня 2010 р.).
Сумець О.М., Войтов В.А. Логістичні системи і ланцюги постачань: навчальний посібник. – Харків: КП «Міська друкарня». – 2-ге вид., стереотипне, 2013. – 194 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-474 від 20.01.2011 р.).
Сумець О.М., Ігнатова Є.М. Стратегічний маркетинг : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. / Для студ. економ. спец. – Харків : ПВПП «Слово», 2013. –420 с.
Сумець О.М. Логістика: тести, практичні завдання, основні дефініції : навч. посіб. до підготовки до заліку ; [за ред. О.М. Сумця] / О.М. Сумець, В.А. Войтов, С.О. Огієнко, С.А. Островерх. –Харків : КП «Міськдрук», 2014. –200 с.
Сумець О.М. Логістика: концептуальні засади : навч. посіб. до підготовки до заліку ; [за ред. О.М. Сумця] / О.М. Сумець, Є.В. Іванно, Є.Є. Карачевчев, О.О. Лощин, В.О. Черсунов. –Харків : КП «Міськдрук», 2014. –200 с.
Сумець О.М. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства : [навч. по-сібник] / О.М. Сумець. – Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. – 288 с.
Сумець О.М. Оптимізація розподілу автотранспорту за маршрутами обслуговування торгових точок з продажу хлібобулочних виробів : [монографія] / О.М. Сумець. – Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. – 119 с.