Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
uk en

Textbooks

Сумець О.М. Операційний менеджмент. Ч.1. Теоретична платформа операційного менеджменту: підручник. – Харків: КП «Міська друкарня», 2013. – 348 с. (Гриф МОНУ, лист № 1/11-11472 від 16.12.2010 р.).
Ремонт машин та обладнання: Підручник / О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, В.А. Войтов та ін.: За ред. Проф.. О.І. Сідашенка, О.А. Науменка. – 2-е вид. перероб. доп. – Х.: Міськдрук, 2014. – 741 с.