Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
uk en

Monographs

Monographs

ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

 • Сумець О.М., Черкашина М.В. Операційний менеджмент. Ч.1. Теоретико-методологічний аспект проектування операційних систем підприємств : монографія. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 152 с.
 • Сумець О.М. Логістичні витрати підприємства: теоретичний аспект: монографія. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 224 с.
 • Войтов В.А. Системно-логістичний підхід до проектування трібосистем в машинобудуванні / В.А. Войтов, О.Г. Приймаков, Ю.О. Градиський, В.А. Гузенко. – Харків: «Оберіг», 2013. – 340 с.
 • Інноваційно-інвестиційні, ресурсні та управлінські складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань : [міжнародна колективна монографія] ; під заг. ред. д.е.н. професора К.Ф.Ковальчука. –Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 503 с. (Сумець О.М. – підрозділ 6.2 «Логістичний менеджмент як складова механізму ефективного управління підприємствами-учасниками інтегрованого об’єднання». –С. 435–448).
 • Управління матеріальними запасами – ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства : [монографія] / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова, М.М. Назарян й ін. ; за ред. О.М. Сумця. – Харків : КП «Міська друкарня», 2014. – 256 с.
 • Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение) : [коллективная монография] ; под научной ред. д.э.н., профессора К.В. Павлова и к.э.н., доцента И.З. Супова. –В 2- частях. –Часть II. –Ижевск (Удмурская Республика) : Изд-во института компьютерных исследований, 2014. –С. 231–242. (Глава 70. Формирование сети региональных логистических кластеров).
 • Економічна Безпека в умовах світової економіки : [колективна монографія у 2-х томах]. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 349 с. (Сумець О.М. – глава 3.32. Систематика зовнішніх загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки, –С. 265-272).
 • Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем : новий погляд : [колективна монографія] ; під загальною ред. д.е.н., проф. Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. ¬–662 с. (Сумець О.М. – підрозділ 4.6 «Узагальнений аналіз умов створення і розвитку регіональних транспортно-логістичних кластерів в Україні» (–С. 353-372); підрозділ 6.2 «Реінжиніринг – як інструмент зниження витрат на логістичні діяльність підприємств агропромислового комплексу».–С. 538-553).
 • Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія і практика : [колективна монографія у 2-х томах] ; за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 408 с. (Сумець О.М. – підрозділ 3.18. Підготовчий етап організації обліку логістичних витрат на переробних підприємствах аграрного сектору економіки. –С. 153-160).
 • Горяинов, А.Н. Транспортная диагностика. Книга 1. Научные основы транспортной диагностики (диагностический подход в системах транспорта) [Текст]: Монография / А.Н. Горяинов. – Харьков: НТМТ, 2014. – 291 с.
 • Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі : [кол. монографія] ; за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда. – 2015. – 524 с.
 •  Сумець О.М. Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу : [монографія]. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2015. – 544 с. (31,62 ум. друк. арк.).
 • Сумець О.М. Раціоналізація транспортного процесу обслуговування торгових точок з продажів хлібобулочних виробів: [монографія]. – Харків : РВВ ХНТУСГ, 2015. – 120 с. (5,2 ум. друк. арк.).
 • National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : [Collective monograph] / Edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol. 3. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – Kielce, Poland 2016. – 460 p. (Внесок автора: Сумець О.М., Огієнко С.О., Письмак В.О. Стратегії діяльності сучасних підприємств. – С. 404-422).