Енергоаудит

   АТЕСТАЦІЯ ЕНЕРГОАУДИТОРІВ

  НА КАФЕДРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА  ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

                                                                   ЗАПРОШУЄ СЛУХАЧІВ

із базовою профільною вищою освітою пройти курси професійної підготовки енергоаудиторів за матеріалами проекту GIZ «Підтримка національного Фонду енергоефективності»

Програма навчання розрахована на підготовку висококваліфікованих та компетентних енергоаудиторів, які зможуть виконати:

 •  енергетичне обстеження будівель та підготувати техніко-економічний аналіз з енергозберігаючими рекомендаціями;
 •  сертифікацію енергетичної ефективності будівель у відповідності до законодавства України;
 • сприяти об’єднанням співвласників житла в підготовці відповідних документів для роботи з Фондом енергоефективності України.

Програма курсів включає:

 1. проведення лекційних занять (основи енергоаудиту та технічні аспекти енергоефективності, складання енергетичних балансів, енергетична сертифікація будівель, визначення економічних та екологічних показників проектів з обстеження енергетичних систем та споруд);
 2. практичні заняття з енергоаудиту та сертифікації енергетичної ефективності будівель;
 3. приклади розрахунків енергоспоживання будівлі;
 4. робота в групах / домашні завдання з розрахунками;
 5. собливості роботи Фонду енергоефективності України з ОСББ.

               По закінченню курсів професійної підготовки слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації. Також слухачі курсів матимуть додаткову можливість успішно пройти професійну атестацію осіб, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.

 

Термін проведення навчального курсу – 72 академічні годин

Детальну інформацію можна отримати:

 • на офіційному сайті ХНТУСГ ім. П. Василенка

- за телефоном: (057)712-34-32

                   м.т.: 097-950-60-33

- за електронною адресою: omiroshnyk@ukr.net

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ

Реєстрація на участь в атестації відбувається відповідно до «Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем будівель не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення атестації, визначеної графіком, за встановленою формою (Заява).

До заяви додаються:

 • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
 • копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
 • копія трудової книжки;
 • стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
 • інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Подана заява розглядається протягом 3 (трьох) робочих днів. Заявнику, який бажає пройти атестацію, повідомляється про можливість допуску до участі в атестації та про час і місце її проведення.

Оплата здійснюється не пізніше ніж за два дні до атестації.

ГРАФІК АТЕСТАЦІЙ

Кожну першу п’ятницю місяця  о 12.00

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій,  вул. Різдвяна, 19, ауд. 309, м. Харків, Україна 61052.

Контактні телефони: (057)-712-34-32 – кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту,

Голова атестаційної комісії  Мірошник Олександр Олександрович  097-950-60-33,

066-491-94-15,

Заступник голови атестаційної комісії Мороз Олександр Миколайович 096-372-55-59,

Секретар атестаційної комісії Дудніков Сергій Миколайович 096-606-86-31

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

Отримувач: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків, вул. Алчевських, 44

Код ЄДРПОУ отримувача: 00493741

Банк отримувача: ДКСУ м. Київ

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: 31250202103687

Призначення платежу: надання освітніх послуг з атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з "Обстеження інженерних систем будівель" та "Сертифікації енергетичної ефективності будівель"

ДОКУМЕНТИ