Студенту

Вартість навчання на 2018-2019 навчальний рік: 

за І (Бакалаврським) рівнем вищої освіти,

ІІ (Магістерським) рівнем вищої освіти

та одночасне навчання за заочною формою


 

Реквізити рахунків для сплати за гуротожиток та навчання!

Оплату здійснювати через відділення "Приватбанку" 

Код 00493741

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ

 

НАВЧАННЯ  р/р 31250202103687

Обов'язково вказувати: прізвище, ім'я, по-батькові студента, форму навчання (денна,заочна), навч.-наук. інститут, групу

 

ГУРТОЖИТОК р/р 31257202203687

Обов'язково вказувати: прізвище, ім'я, по-батькові студентаадресу (номер) гуртожитку, навч.-наук. Інститут, групу

Для тимчасового проживання: прізвище, ім'я, по-батькові мешканця, адресу гуртожитку, тимчасове проживання