Висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

У відповідності з наказами МОН №1101-л та №1102-л з 25 по 27 червня 2018 року у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка проводились чергові акредитаційні експертизи підготовки бакалаврів з напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Висновки експертних комісій позитивні.

Висновки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»  

                   6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».