Робота експертних комісій з акредитації напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

У відповідності з наказами МОН №1101-л та №1102-л 25 червня почали роботу експертні комісії у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Голова експертної комісії з напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» д.т.н., професор кафедри електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем Національного університету "Львівська політехніка", член комісії Лежнюк Петро Дем’янович – завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету.

Голова експертної комісії з напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»  Волков Віктор Едуардович – завідувач кафедри прикладної математики і програмування Одеської національної академії харчових технологій, член комісії Голінко Ігор Михайлович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Експертні комісії розпочала свою роботу із зустрічі з ректором університету професором Нанкою О.В. та першим проректором професором Лисиченком М.Л.

Потім комісія продовжила роботу в ННІ ЕКТ познайомившись із завідувачами та викладачами кафедр, матеріально-технічною базою інституту та безпосередньо з матеріалами акредитаційної справи.