Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою

Положення

Нормативно-правова база:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/818-2017-%D0%BF

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249955971

http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/rozyasnennya.pdf

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою 
можна отримати через:

І. Проходження атестації.
ІІ. Підтвердження вільного володіння державною мовою на підставі документів про освіту.

Графік засідання атестаційної комісії

11.09.2019

02.10.2019

16.10.2019

06.11.2019

20.11.2019

04.12.2019

18.12.2019

І. ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ НЕОБХІДНО подати наступні документи:

  1. Заява на ім’я ректора щодо проходження атестації, оформлена власноручно за зразком (зразок заяви); (1 заява)
  2. Копія паспорта (1,2 сторінки);
  3. Оригінал платіжного документа за участь у атестації.
  4. Оригінал платіжного документа за відшкодування вартості виготовлення посвідчення.

Документи можна надіслати на ел. адресу fpkntush@i.ua або подати особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: пр. Ювілейний, 65 Г, каб. 212

Секретар атестаційної комісії – Дуброва Олена Валеріївна, тел. (057) 710-52-01

Приймання заяв закінчується за добу до дати, визначеної графіком атестації.

Вартість атестації становить 430,00 грн.

Призначення платежу:  атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Вартість  виготовлення посвідчення становить 70 грн.

Призначення платежу: відшкодування виготовлення посвідчення про вільне володіння державною мовою

Реквізити для оплати:

ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків, вул. Алчевських 44          

Код    00493741

МФО 820172

Банк ДКСУ м. Київ   

р/р 31250202103687 

У разі втрати або пошкодження посвідчення видача дублікату - 70,00 грн.

Адреса проведення атестації: вул. Алчевських, 44 (центральний корпус)

Атестація складається з письмової та усної частини.

Атестація у письмовій формі включає:

  • письмове завдання з використанням технологій тестування;
  • письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

  • ділову розмову за визначеним сценарієм;
  • повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

За результатами оцінки письмового й усного етапів, атестаційна комісія ухвалює рішення про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою кожного учасника атестації.

Результати атестації повідомляються на наступний день після проходження атестації.

Посвідчення видається особам, які успішно пройшли атестацію протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації. Посвідчення діє безстроково. Посвідчення видається особисто (за обов’язкового пред’явлення документа, що посвідчує особу) учасникам, які успішно пройшли атестацію, секретарем атестаційної комісії за адресою: пр. Ювілейний, 65 Г, каб. 212.

 

ІІ. ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ НЕОБХІДНО подати наступні документи:
1. Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою (зразок заяви) (2 и 3 заява);

2. Копію паспорта (1,2 стор.)
3. Пред’явити оригінал та подати копію документа про освіту, один із яких  зазначений у п. 56 Постанови Кабінету Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року із змінами і доповненнями):

Документи подати особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: пр. Ювілейний, 65 Г, каб. 212

4. Оригінал платіжного документа за відшкодування вартості виготовлення посвідчення.

Назва документа

Підстава

Документ державного зразка  про повну загальну середню освіту з додатком, виданий до 2000 р.

За вивчення та/або за іспит з української мови та/або з української мови та літератури – оцінка «5»

Документи державного зразка  про загальну середню освіту з додатком, виданий після 2000 р.

За вивчення та/або підсумкову державну атестацію  з української мови – не менше 10 балів

Диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з додатком

«Українська мова» та/або «Ділова українська мова» або «Українська мова за фаховим спрямуванням» - відмінно

Диплома бакалавра, магістра (спеціаліста)

Спеціальність: «Українська мова та література» або «Українська мова та література і іноземна мова»;  за спеціалізацією «Українська мова та література» спеціальності  «Філологія»

Відповідно до вказаної вище постанови, вартість виготовлення посвідчення відшкодовує зазначена особа.

Вартість  виготовлення посвідчення становить 70 грн. Реквізити на оплату вказані вище.

Призначення платежу: відшкодування виготовлення посвідчення про вільне володіння державною мовою.

Документи будуть розглянуті комісією на атестаційній сесії, згідно графіку.  Посвідчення видається протягом 10 календарних днів з дати проведення атестації.

Посвідчення видається особисто (за обов’язкового пред’явлення документа, що посвідчує особу) секретарем атестаційної комісії за адресою: пр. Ювілейний, 65 Г, каб. 212.