Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою

Положення

Нормативно-правова база:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/818-2017-%D0%BF

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249955971

http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/rozyasnennya.pdf

 

Атестація проводиться у три етапи:

1) приймання заяв від осіб, які претендують на те, що обійняти посаду держслужбовця після закінчення атестації;

2) проходження письмової й усної частини атестації;

3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня.

За результатами оцінки письмового й усного етапів атестаційна комісія ухвалює рішення щодо видання посвідчення про вільне володіння державною мовою кожного учасника атестації. Посвідчення діє безстроково.

 

Атестація у письмовій формі включає:

  • письмове завдання з використанням технологій тестування;
  • письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

  • ділову розмову за визначеним сценарієм;
  • повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

 

Вартість атестації становить 400,00 грн.

ХНТУСГ ім. Петра Василенка, м. Харків, вул. Алчевських 44	
Код     	00493741
МФО	820172
Банк ДКСУ м. Київ	
р/р 31250202103687	
Призначення платежу: - атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Графік проведення атестацій на 2018 рік

07.06.2018

14.06.2018

21.06.2018

06.09.2018

06.09.2018

13.09.2018

20.09.2018

27.09.2018

04.10.2018

11.10.2018

18.10.2018

25.10.2018

01.11.2018

08.11.2018

15.11.2018

22.11.2018

29.11.2018

06.12.2018

13.12.2018

20.12.2018

27.12.2018

 

Адреса проведення атестації (прийом заявок):

м.Харків, проспект Ювілейний, 65 г, к. 212

 

Зразки тестових завдань:

http://nads.gov.ua/page/zrazky-testovyh-zavdan-tem-ta-scenariyiv-dlya-provedennya-spivbesidy

 

Порядок реєстрації:

1. Заява на ім’я ректора академії щодо проходження атестації.

2. Оригінал платіжного документу про участь в атестації (реквізити наведені нижче).

3. Копію паспорту громадянина України (1-2 сторінки).

Також заяву за формою можна надати на електрону адресу: fpkntush@i.ua

 

Форма1 

Форма2

 

Подати зазнечені документи необхідно не пізніше ніж за два дні до проведення атестації.

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу, зазначену особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце проходження атестації.