Відбувся науково-методичний семінар для членів спеціалізованих вчених рад та керівників наукових шкіл

14 травня відбувся науково-методичний семінар для членів спеціалізованих вчених рад та керівників наукових шкіл в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка з приводу громадського обговорення проекту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112» (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-17-zhovtnya-2012-roku-1112).

В семінарі прийняли участь представники чотирьох спеціалізованих вчених рад, які функціонують в університеті, а також керівники наукових шкіл. Були детально проаналізовані вимоги до здобувачів наукових ступенів та опублікування результатів кваліфікаційних наукових праць в періодичних наукових фахових виданнях, передусім, тих, які індексуються в рекомендованих Міністерством наукометричних базах, монографіях та інших виданнях.

В ході дискусії була дана оцінка наслідкам застосування запропонованих в проекті наказу, який знаходиться на громадському обговоренні, вимог для підготовки кадрів вищої кваліфікації, перспектив функціонування спеціалізованих вчених рад, наукових шкіл та періодичних фахових видань університету.

В результаті семінару підготовлені пропозиції, які будуть направлені до МОН України в порядку громадського обговорення проекту наказу «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112».