Ректор

Кафедра мехатроніки та деталей машин

Завідувач кафедри: АНТОЩЕНКОВ Роман Вікторович, 
кандидат технічних наук, доцент
Адреса: пр. Московський, 45, м. Харків, 61050
Телефон: (057) 732 97 79
e-mail: mdm.khntusg@gmail.com
 

Мехатроніка – галузь науки і техніки, заснована на системному об'єднанні вузлів точної механіки, датчиків стану зовнішнього середовища і самого об'єкта, джерел енергії, виконавчих механізмів, підсилювачів, обчислювальних пристроїв (ЕОМ і мікропроцесори). Мехатроніка – одна з новітніх інженерних спеціальностей в світі. За даними ЮНЕСКО, напрям підготовки «Мехатроніка» входить в десятку найбільш затребуваних і перспективних технічних спеціальностей в світі.

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів за напрямом підготовки «Мехатроніка та робототехніка» є:

– автоматичні і автоматизовані системи,

– засоби управління і контролю,

– математичне, алгоритмічне, програмне та інформаційне забезпечення,

– способи і методи проектування, виробництва, налагодження та експлуатації,

– наукові дослідження і виробничі випробування в промисловості, в тому числі оборонній, енергетиці, транспорті, медицині і сільському господарстві.

Навчання базується на знаннях дисциплін «Механіка», «Електротехніка», «Електроніка», «Автоматика», «Мікропроцесорна техніка», «Програмування», тощо.

Завдання випускників по виду професійної діяльності:

Науково-дослідницька діяльність: математичний опис мехатронних і робототехнічних систем, їх аналіз методами комп'ютерного моделювання; розробка нових методів управління та проектування таких систем, проведення експериментальних досліджень.

Проектно-конструкторська діяльність: визначення і формалізація задач, складання вимог до компонентів мехатронних і робототехнічних систем, розробка окремих підсистем і пристроїв, включаючи елементи конструкції, приводи, датчики інформації, мікропроцесорні пристрої керування; організація багатокомпонентних систем, що включають мехатронні пристрої, роботи і елементи технологічного обладнання; розробка програмного забезпечення для вирішення завдань управління і проектування.

Експлуатаційна діяльність: налагодження, випробування і модернізація мехатронних і робототехнічних пристроїв і систем, їх перепрограмування, навчання і інтеграція в автоматизовані системи PLM, MES та ін., підтримка їх в працездатному стані.

Організаційно-управлінська діяльність: організація роботи колективу, прийняття управлінських рішень, здійснення технічного контролю за роботою ділянки виробництва, що використовує мехатронні і робототехнічні пристрої, аналіз і забезпечення необхідних економічних показників виробничої діяльності.

Бакалаври в області «Мехатроніка» затребувані у всіх високотехнологічних підприємствах, де здійснюється проектування, виробництво та експлуатація якісно нових конкурентоспроможних мехатронних модулів і систем з інтелектуальним керуванням.

Короткий опис діяльності випускника:

– створення, впровадження та забезпечення оптимального функціонування мехатронних і робототехнічних систем, а також систем автоматизації і управління обладнанням і технологічними процесами;

– розробка окремих підсистем і пристроїв, включаючи елементи конструкції, приводи, датчики інформації, мікропроцесорні пристрої керування;

– розробка програмного забезпечення для вирішення завдань управління і проектування,

– налагодження, випробування і модернізація мехатронних пристроїв і систем їх перепрограмування, навчання і інтеграція в автоматизовані системи.