Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Термін дії програми до 1 квітня 2019 року.

 

Навчально-науковий інститут

Найменування спеціальності
(натиснути на необхідне)

Найменування
освітньої програми

Бізнесу і менеджменту

Економіка (051)

1) Економіка

2) Економіка агробізнесу

3) Міжнародна економіка

4) Інноваційна економіка

Бізнесу і менеджменту

Облік і оподаткування (071)

1) Облік і аудит

2) Облік і оподаткування

3) Фінансово-економічна безпека

4)Бізнес-консалтинг

Бізнесу і менеджменту

Менеджмент (073)

1)  Менеджмент

 

2) Міжнародний менеджмент

 

3) Менеджмент інноваційної діяльності

 

4) Бізнес-адміністрування

Бізнесу і менеджменту

Маркетинг (075)

1) Маркетинг

2) Маркетинг інновацій

3)рекламний бізнес та медіа-комунікації

4)Міжнародний маркетинг

Бізнесу і менеджменту

Фінанси, банківська справа та страхування (072)

(Тільки літня та осіння сесії)

1) Фінанси, банківська справа та страхування

2) Управління та адміністрування в сфері фінансів

3) Фінанси і кредит

4)  Банківська справа

Бізнесу і менеджменту

Публічне управління та адміністрування (281)

1) Публічне управління та адміністрування

2) Державна служба

 

3) Адміністративний менеджмент

 

4) Публічне управління

Бізнесу і менеджменту

Туризм ( 242)

(Тільки літня та осіння сесії)

1) Туризм

 

2) Міжнародний туризм

 

3) Зелений та аграрний туризм

 

4) Готельно-ресторанна справа

Енергетики та комп’ютерних технологій

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (151)

1) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

2) Комп'ютерно-інтегровані системи автоматизації

 

3) Автоматизоване керування технологічними процесами

 

4) Комп'ютерно-інтегровані технології

Енергетики та комп’ютерних технологій

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (141)

1) Енергетичний менеджмент

2) Енергетичний аудит

3) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

4)Системи інтелектуальної енергетики

 

 

 

Енергетики та комп’ютерних технологій

Комп'ютерна інженерія (123)

(Тільки літня та осіння сесії)

1) Комп'ютерні системи та мережі

 

2) Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж

 

3) Комп'ютерна інженерія

 

4) Спеціалізовані комп´ютерні системи

Енергетики та комп'ютерних технологій

Біомедична інженерія(163)

1) Біомедична інженерія

 

2) Лазерні технології в

біомедичній інженерії

 

3) Біомедична та генна інженерія

 

4) Біомедична інженерія в АПВ

Технічного сервісу

Галузеве машинобудування
(133)

1) Галузеве машинобудування

2) Виробнича логістика та інженерія поверхні у технологічних системах ремонтного виробництва

3) Сервісна інженерія та контроль якості і надійності машин

4) Проектування і технічне оснащення об'єктів агропідприємств

Технічного сервісу

Транспортні технології
(за видами) (275)

1) Транспортні технології ( за видами )

2) Транспортна логістика і міжнародні перевезення

3) Організація перевезень і управління на транспорті

4) Логістика, ланцюги постачань і інтелектуальні транспортні системи

Технічного сервісу

Лісове господарство (205)

1) Лісове господарство

2) Мисливське господарство

3) Лісова інженерія

4) Лісознавство та практичне лісівництво

Технічного сервісу

Будівництво та цивільна інженерія (192)

1) Будівництво та цивільна інженерія

 

2) Промислове та цивільне будівництво

 

3) Міське будівництво і господарство

 

4) Комп'ютерні технології у будівництві

Технічного сервісу

Деревообробні та меблеві технології (187)

1) Деревообробні та меьлеві технології

 

2) Дизайн, конструювання і технології меблів та дерев'яного домобудування

 

3) Ресурсоощадні технології, виготовлення дерев'яних будівельних конструкцій та будівель

 

4) Інноваційні технології деревооброблювальної галузі

Переробних і харчових виробництв

Галузеве машинобудування (133)

1) Інженерія переробних і харчових виробництв

 

2) Технічний аудит та сертифікація обладнання харчових виробництв

 

3) Інженерія ресторанного господарства, торгівлі та митної служби

 

4) Процеси, машини та технології переробних і харчових виробництв

Переробних і харчових виробництв

Харчові технології (181)

1) Харчові технології

 

2) Технологічна експертиза в ресторанному господарстві

 

3) Харчова наука та кулінарне мистецтво світу

 

4) Індустрія органічних харчових продуктів

Механотроніки і систем менеджменту

Агроінженерія(208)

1) Агроінженерія

 

2) Альтернативна теплоенергетика

 

3) Якість, стандартизація та сертифікація

 

4) Мехатроніка агропромислового виробництва

Механотроніки і систем менеджменту

Право (081)

 (Тільки літня та осіння сесії)

1) Право

2) Юридична практика в агропромисловому виробництві

3) Земельно-майнові відносини в агробізнесі

4) Міжнародне право в агропромисловому виробництві

5) Забезпечення юридичних відносин в агропромисловому комплексі

Механостроніки і систем менеджменту

Автомобільний транспорт ( 274)

1) Автомобільний транспорт

 

2) Інжиніринг та дизайн автомобілів

 

3) Транспортна екологія та збереження екосистем

 

4) Технологічна експлуатація автомобілів

Механотраніки і систем менеджменту

Екологія (101)

1) Екологія

 

2) Екологічно-ощадні технології

 

3)Інженерна екологія та ресурсозбереження

 

4) Екологічний менеджмент  та безпека навколишнього середовища

Механотроніки і систем менеджменту

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076)

1) Комерційна діяльність в агропромисловій сфері

 

2) Управління фермерським господарством

 

3) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

4) Інноваційне підприємництво

Механотроніки і систем менеджмену

Агрономія ( 201)

1) Ландшафтний дизайн

 

2) Насінництво і насіннєзнавство

 

3) Агрономія

 

4) Інноваційні системи землеробства