Правила прийому до ХНТУСГ у 2019 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка в 2019 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (далі –
приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.

Правила прийому 2019