Кафедра вищої математики

Завгородній О.І.

Завгородній О.І.

Завідувач кафедри: ЗАВГОРОДНІЙ Олексій Іванович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: : 61052, м. Харків, вул. Мироносицька 92.
Телефон:(057) 716-41-48

Кафедра відноситься до навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв. 

Зараз на кафедрі працюють 2 професори, 9 доцентів, 3 старших викладачів, 5 асистентів.

Кафедра вищої математики та фізики

Склад кафедри вищої математики

Викладачі кафедри проводять заняття з дисциплін "Вища математика",  "Чисельні методи", "Диференціальні рівняння", "Теорія функцій комплексної змінної", "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Економетрія", "Статистичні методи управління якістю", "Математичні методи планування експерименту ", також і для студентів заочного відділення та студентів-іноземців підготовчого відділення.

На кафедрі складені комп’ютерні програми тестування студентів з усіх розділів фізики, теорії ймовірностей, економетрії, а також створений програмно-методичний комплекс дистанційного навчання, який виставлений в університетській комп’ютерній мережі. До комплексу входять програми навчальних дисциплін, теоретичний матеріал, тестові завдання. Проводиться робота з моделювання фізичних процесів на комп’ютерах.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти ВНЗ виступали на міських, обласних та республіканських олімпіадах з математики.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь в 15 і більше міжнародних конференціях, у роботі малої академії наук (МАН), публікують більше 30 наукових статей, видають більше 15 навчальних і методичних посібників.

Наукові напрями кафедри:
• Математичне моделювання технологічних процесів.
• Дослідження впливу деяких термодинамічних та кінетичних кристалічних тіл на їх міцності властивості (сумісно з ФТІНТ НАНУ).
• Деякі аспекти взаємодії твердих тіл і фізичні фактори, що впливають на оброблюваність металів і сплавів при різанні (сумісно з ІПМаш НАНУ).
• Дослідження тонкої структури границь зерен та її еволюції в результаті взаємодії з радіаційними дефектами (сумісно з ННЦ “ХФТІ”).
• Розробка пристроїв і способів контролю та дослідження кінетики окислювання металів, використовуваних у сільськогосподарській техніці (сумісно з ННЦ “ХФТІ”).
• Магнітні явища в твердих тілах (сумісно з ННЦ “ХФТІ”).

За роки існування кафедри було підготовлено 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Зараз на кафедрі проходять навчання 5 аспірантів і здобувачів.

Співробітники кафедри є авторами більше 350 наукових праць, більше 150 методичних посібників, 9 підручників і більше 100 авторських свідоцтв і патентів на винахід.

Все це дає колективу кафедри можливість готувати висококваліфікованих фахівців відповідно до сучасних вимог у галузі сільськогосподарського виробництва.