Кафедра кібернетики

Мегель Ю.Є.

Мегель Ю.Є.

Завідувач кафедри: МЕГЕЛЬ Юрій Євгенович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, к. 316, 317(3 поверх)
Телефон:(057) 7-164-168
e-mail: agrocybernetic@gmail.com
Сайт: http://cyber.khntusg.com.ua/

Кафедра кібернетики одна з кафедр Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту, створена в 1990 році.

Спочатку кафедра мала назву «Обчислювальна техніка та математичне моделювання на ЕОМ». У 1994 році у зв'язку з реорганізацією інституту і присвоєнням йому статусу університету і появою нових факультетів, кафедра була перейменована в кафедру кібернетики.

З моменту створення кафедрою завідує доктор технічних наук, професор,академік Академії наук Прикладної радіоелектроніки Путятін Валерій Петрович.

Разом з ним з самого початку працюють Мегель Ю. Е., Руденко А. П., Чалий І. В. У різні роки на кафедрі працювали Фурман И.А., Тимчук С.А., Романов В.А., Бакєєв С. Д.

 

Кафедра кібернетики ХНТУСГ

Склад кафедри кібернетики

Зараз на кафедрі працюють 2 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, завідувач лабораторією і два лаборанти.

За роки існування на кафедрі було підготовлено 12 кандидатів наук і 1 доктор наук. Зараз на кафедрі проходять навчання 4 аспіранти. Представлено до захисту 1 дисертаційну роботу.

Пріоритетними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів, оптимізація екологічних систем, моделювання біологічних і біотехнічних систем та процесів.

Основними науковими напрямками кафедри є теорія складних систем, математичне моделювання технологічних процесів, оптимізація екологічних систем, моделювання біологічних і біотехнічних систем та процесів. Цим питанням присвячено понад сорок патентів на винаходи.За показниками винахідницької діяльності кафедра займає одне з перших місць в університеті. Без зайвої скромності можна сказати, що кафедра кібернетики з такою науковою проблематикою - єдина серед аграрних ВНЗ України.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

Комп'ютерна аудиторія №312

Викладачі кафедри проводять заняття з більш, ніж 20 дисциплін для студентів усіх факультетів ХНТУСГ ім. П. Василенка, а також для студентів заочного відділення та студентів-іноземців підготовчого відділення. Основними являються :

 • "Інформатика"
 • "Комп'ютерна техніка"
 • "Комп'ютерні мережі та телекомунікації"
 • "Математичне моделювання"
 • "Дослідження операцій"
 • "Інформаційні системи в бізнесі, менеджменті"
 • "Інформаційні системи в обліку і аудиті"
 • "Економічна кібернетика"
 • "Оптимізаційні методи і моделі"
 • "Прикладна математика"
 • "Організація інформаційних систем"

Заняття проводяться в 2 сучасних комп'ютерних класах на 15 та 12 робочих місць.

Кафедра кибернетики ХНТУСХ

Комп'ютерна аудиторія №312A

 Під керівництвом викладачів кафедри студенти ВНЗ виступали на міських, обласних та республіканських олімпіадах з інформатики та програмування.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь в 20 і більше наукових конференціях, видають близько 40 статей, отримують 5 патентів, публікують понад 10 методичних посібників.

Співробітники кафедри є авторами понад 300 наукових праць, 100 методичних посібників, 5 підручників і більше 50 патентів на винаходи.