Конкурс наукових робіт

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

"BLACK SEA SCIENCE 2019"

За дорученням Міністерства освіти і науки України на базі Одеської національної академії харчових технологій буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science -2019».

Конкурс проводиться з метою залучення студентів до участі у міжнародних наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Технологічний інститут Нінбо Чжецзянського університету (Китай), Інститут прикладних наук і містецтв (Швецарія), Аріельський університет (Ізраїль), Алматинський технологічний університет (Казахстан), Познанський університет природничих наук (Польща), Телавський університет ім. Я. Гогебашвілі (Грузія), Русенський університет «Ангел Кинчев» (Болгарія), Університет харчових технологій (Болгарія), Технічний університет Молдови (Молдова), Білоруський державний економічний університет (Білорусь), Гомельський державний технічний університет імені П.Й. Сухого (Білорусь).

Конкурс проводиться за наступними напрямками:

- харчова наука і технологія;

  •  економіка і управління;
  •  автоматизація, електромеханіка та розробка робототехнічних систем;
  •  ІТ-технології та кібербезпека;
  •  енергетика та енергоефективність;
  • екологія та охорона навколишнього середовища;

Детально з  інформацією та Положенням про проведення Конкурсу можно ознайомитись на сайті: http://isc.onaft.edu.ua/. Телефон для довідок: (048) 712 4221.

 

                             

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені петра василенка

 

Наказ від 25.09.2018 р  м. Харків  № 01-08/323

Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018-2019 н.р.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.18 року № 1010 про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році, з метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання

Накуазую:

1. У навчально-наукових інститутах створити галузеві конкурсні комісії для проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук відповідно до переліку галузей наук (спеціальностей) з урахуванням таблиці переліку галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс  2018/2019 навчальних роках.

2. Галузевим комісіям, відповідно до положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, провести до 26.01.2019 р. перший тур Конкурсу, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів (не більше трьох по кожній галузі).

3. Директорам інститутів до 31.01.2019 р. подати до підрозділу НРС інформацію про участь студентів у першому турі Конкурсу студентських наукових робіт.

4. Підрозділу НРС до 10.02.2019 р. направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові заклади вищої освіти для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

5. Директорам інститутів, згідно запрошень галузевих конкурсних базових закладів вищої освіти відрядити студентів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

6. Головному бухгалтеру ДАНИЛЕНКО Т.П. забезпечити фінансування відряджень учасників другого туру Конкурсу студентських наукових робіт для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

7. Контроль за виконанням цього наказу доручаю проректору з  наукової роботи      МЕЛЬНИКУ В.І.

 

Ректор                                                            О.В. Нанка

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.18 року № 1010 про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році

Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс,

базових закладів вищої освіти, голів галузевих конкурсних комісій

Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка