Права студента – ВПО

Освіта - основний чинник забезпечення „культурного зрушення" - невід'ємної передумови оновлення всіх сфер життєдіяльності в Україні. Саме система освіти, реагуючи на всі суспільні та цивілізаційні проблеми, спроможна і зобов'язана справляти суттєвий вплив на розвиток тих чи інших тенденцій у суспільстві, підтримувати їх, знаходити свої специфічні можливості вирішення глобальних чи локальних соціальних проблем, попереджати небажаний розвиток подій. Освіта як ресурс розвитку громадянського суспільства передбачає створення можливостей для розвитку особистості, як важливого чинника не лише процесу трудової діяльності, базованої на сучасних виробничих силах, а й як суб'єкта гуманних соціально-демократичних відносин. Особлива роль у формуванні особистості відведена вищій школі. Виконуючи важливе соціальне замовлення, вища школа формує інтелектуальний потенціал України.

Верховна Рада України відреагувала на проблеми з якими зіштовхнулись переселенці шляхом прийняття законодавчих актів, які принципово регулюють забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Так, 20 жовтня 2014 року було прийнято Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, який у ч.1 ст.1 дав наступне визначення терміну «внутрішньо переміщеної особи», визначивши, що до цієї категорії осіб відносяться громадянини України, іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, та яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

В українському законодавстві реалізація права на освіту внутрішньо переміщеної особи (далі - ВПО) визначена статею 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” таким чином: взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Також, відповідно до норм ч.3 ст.44 Закону України «Про вищу освіту» для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з закладів вищої освіти, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України.

Для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з закладів вищої освіти, розташованих на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації), та до закладів вищої освіти, евакуйованих з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), з території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення) і тимчасово окупованої території, здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності або ж прийом на навчання до ВНЗ здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Важливим є положення, згідно до якого студент, який бажає продовжити навчання в магістратурі українського ВНЗ, маючи диплом бакалавра, виданий ВНЗ так званих ЛДНР, повинен знати, що освітні документи, які видані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, недійсні. Вони не визнаються і не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах.

Український законодавець визначив механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а саме: дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи та дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Відповідно до п.4 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної) фахової передвищої та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №975 державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

  • повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
  • першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
  • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
  • безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
  • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

Особам, зазначеним вище, які навчаються за денною формою навчання, державна цільова підтримка на проживання в учнівських та студентських гуртожитках надається у вигляді:

  • безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” .

Державна цільова підтримка за минулий період призначається не більш як за 12 місяців у разі, коли вона не була своєчасно призначена закладом освіти.

Переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу відповідним державним (регіональним) замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення, здійснюється за рішенням такого замовника.

Крім того, існують освітні центри "Донбас - Україна", через які можна за спрощеною процедурою - без паспорта, без ЗНО, без українського атестату чи свідоцтва про освіту за 9-й клас можна стати студентами бюджетної форми навчання університету, коледжу, профтехучилища.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Міністерство) постійно проводить мониторинг запитів і проблем внутрішньо переміщених осіб. Одним із самих важливих питань є підтримка державою студентів – внутрішньо переміщених осіб, сприяння здобуття ними саме української освіти. Звернутись до Міністерства можна за тел. (044) 281-08-32 (гаряча лінія), (044) 284-77-13 (з питань внутрішньо переміщених осіб), (044) 281-08-56, (044) 281-08-54, факс (044) 281-08-57 (з питань соціального захисту).

 

 

Головний спеціаліст відділу взаємодії з

суб'єктами державної реєстрації та підвищення

кваліфікації державних реєстраторів

Управління державної реєстрації Головного

територіального управління юстиції у Харківській області                                   

Г.О. Котляр