І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ І ЛОГІСТИКИ В АПВ»

11-12 квітня 2019 року. Напрями роботи конференції:

*Логістичне забезпечення транспортних процесів

Напрями роботи секції: - Автоматизація процесів управління та сучасні інформаційні технології на автомобільному транспорті - Логістика на автомобільному транспорті -  Інтелектуальні транспортні системи - Транспортна інфраструктура

* Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу

Напрями роботи секції: - Лісове господарство  - Деревообробні та меблеві технології 

*Агрологістика і управління ланцюгами постачань Напрями роботи секції: - Аграрний ринок в Україні - «Зелена логістика» в аграрному секторі - Інтеграція в аграрному секторі на основі концепції управління ланцюгами постачань - Ефективність та конкурентоспроможність аграрної логістичної системи в Україні - Логістична система управління підприємством в аграрному секторі системи в Україні