Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Центр менеджменту якості

Переглядів: 2981
ГУРСЬКИЙ Петро Васильович
ГУРСЬКИЙ Петро Васильович -
директор
телефони: роб. – 700-39-16,
моб. – (096)138-52-20
КАЛІБЕРДА
КАЛІБЕРДА Любов Мстиславівна -
заступник директора
телефони
: роб. – 7-164-147,
моб. – (097) 594-71-52
Мегель
МЕГЕЛЬ Лариса Гаврилівна -
заступник директора
телефони: роб. – 7-164-137
моб. (050) 605 42 57
 

Основні напрямки діяльності – розробка, забезпечення ефективного функціонування, поліпшення та постійного удосконалення системи менеджменту якості університету, яка сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 міжнародним органом сертифікації DQS (Німеччіна)

Сертифікат якості
Сертифікат якості
 

Система менеджменту якості забезпечує реалізацію Місії, Бачення, Цілей та Політики університету з метою підвищення задоволеності споживачів освітніх послуг та наукових розробок.

Місія ХНТУСГпросвітництво; визначення і формування сфер нових знань; генерація соціально і суспільно значимих ініціатив, заходів; пошук і реалізація інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва; виховання успішної, конкурентоздатної, національно свідомої особистості; забезпечення високопрофесійною освітою протягом життя громадян України та іноземців; розвиток академічної мобільності студентства; утвердження провідного місця університету в світовому освітянському просторі.

 

Політика ХНТУСГ – забезпечення успішності університету як самоорганізуючого, самовдосконалюючого, автономного освітянсько-науково-виробничого комплексу III-го тисячоліття.

Лідерство

– міцні позиції та постійне створення конкурентних переваг щодо надання освітніх послуг та наукових розробок;
– провідне місце в освітянському просторі та в розвитку потенціалу і можливостей для самореалізації студентів і співробітників;
– лідируюче положення в підготовці фахівців - професіоналів світового рівня;
– першість серед ВНЗ за якістю підготовки фахівців, обсягами виконання наукових досліджень та використання результатів у навчальному процесі;
– бачення майбутнього та створення можливостей зростання кожен день;
– на вершину досконалості через дух творчості та інноваційності;
• відповідальність та роль керівництва:
– системний аналіз та перегляд Місії, Бачення, корпоративної культури;
– культивування атмосфери ділової досконалості.

Орієнтація на споживача

– підготовка за потребами споживачів висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці;
– формування гармонійно розвинутих особистостей нового покоління – лідерів, здатних сприймати та використовувати в своїй діяльності сучасні досягнення на користь споживачів;
– націленість на випереджаюче задоволення очікувань споживачів;
– здатність випускників впливати на інноваційний розвиток держави.

Залучення працівників і студентів

– мотивація колективу до ефективної праці;
– стимулювання до розвитку та самоудосконалення;
– створення команди однодумців, націлених на результат;
– сприяння розвитку студентського самоврядування.
 

Системний підхід

– інтеграція освіти, науки та виробництва;
– взаємопов’язана критеріальність системного аналізу процесів та діяльності;
– розробка та прийняття рішень на основі самоаналізу, бенчмаркінгу, наукових досліджень та вивчення потреб усіх зацікавлених сторін.

Якість

– орієнтація на стандарти якості завтрашнього дня;
– якість – норма нашої діяльності, знаємо як – робимо якісно;
– чітка особиста відповідальність;
– зацікавленість один в одному;
– дотримання високих етичних стандартів, повага до наших споживачів, партнерів, співробітників як унікальних особистостей з індивідуальними потребами та прагненнями.
 

Процесний підхід

– реалізація Місії, Політики і Стратегії через мережу взаємопов’язаних процесів, направлених на створення додаткових цінностей для споживачів та інших зацікавлених сторін;
– прозорість діяльності у всьому;
– другорядних процесів немає – всі процеси рівнозначні.

Постійне удосконалення

– співробітники є джерелами ідей та генераторами дій, направлених на постійне вдосконалення всіх процесів діяльності з метою підвищення якості освітніх послуг та наукових розробок;
– креативність, використання інноваційних ідей – джерело успіху.

Основним інструментом ефективності управління діяльністю ХНТУСГ є система менеджменту якості, що базується на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000.

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика