Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)»

Переглядів: 187
ФОТО
 

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2017 року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році», та з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка призначено базовим навчальним закладом із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)».

Оргкомітет конкурсу запрошує студентів взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)», якій включає наступні напрями досліджень:

- Інженерія поверхні.
- Технології проектування систем ремонтного виробництва.
- Виробнича логістика в експлуатації продукції машинобудування.
- Виробнича логістика в ремонті продукції машинобудування.
- Контроль якості та забезпечення надійності мобільних машин.
- Машини та обладнання деревооброблювальних підприємств.
- Машини та обладнання садово-паркових господарств.
- Машини та обладнання лісових господарств.
- Проектування об’єктів агробізнесу.
- Технічне оснащення об’єктів агробізнесу.
Для участі у ІІ турі Конкурсу, наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про Конкурс, просимо направити до 25 січня 2018 (за поштовим штемпелем) на адресу університету:

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Відповідальному секретарю конкурсної комісії
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю
«Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)», к.т.н., доценту Калініну Євгену Івановичу вул. Алчевських 44, м. Харків, 61002

Звертаємо увагу, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року № 605 (Додатки 1, 2).
У разі виникнення запитань, просимо звертатися до:

Голова комісії: (057)700-38-88 – Нанка Олександр Володимирович, академік Української національної академії наук екологічних технологій, ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка
Заступник голови: (057) 732-73-28 – Лузан Сергій Олексійович, д.т.н., професор Відповідальний секретар конкурсної комісії: (066) 255-12-54 – Калінін Євген Іванович, к.т.н., доцент
e-mail: kalininhntusg@gmail.com

Наказ про проведення конкурсу студентських наукових робіт

Положення про всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Додаток 1. Вимоги до наукових робіт

Додаток 2. Відомості про автора та наукового керівника наукової роботи

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика