Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Початок роботи експертної комісії з МОНУ

Переглядів: 587
ФОТО
 

5 грудня у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка розпочала свою роботу експертна комісія МОНУ з акредитації освітньо-професійної програми «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія».

Відбулась зустріч з ректором університету Нанкою О.В., першим проректором Лисиченко М.Л., директором ННІ механотроніки і систем Власовцем В.М. та гарантом освітньо-професійної програми Пастуховим В.І. після чого приступили до своїх обов’язків з проведення експертизи на випускаючих кафедрах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 290-л від 23.11.2017р. «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії:

Сало Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор, декан факультету сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету;

член комісії:

Шейченко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Комісія розглянула подану акредитаційну справу та безпосередньо у навчальному закладі проводить перевірку спроможності щодо здійснення підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія».

Комісія провела огляд матеріально-технічної бази забезпечення навчального процесу та порівняння облікових документів з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях. Проводиться перевірка змісту підготовки фахівців, кадрового, організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, в тому числі студентів, якості підготовки студентів.
Бажаємо членам експертної комісії та колективу ННІ МСМ конструктивної роботи.

фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Ключові слова:
Яндекс.Метрика