Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Міжнародна науково-практична конференція в ННІ ЕКТ

Переглядів: 773
ФОТО
 

2 та 3 листопада в ННІ ЕКТ відбулась міжнародна науково-практична конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України», в якій брали участь науковці та фахівці з шести країн (США, Ізра-їль, Франція, Данія, Росія та Україна).

Учасниками конференції були пред-ставники 25 ВНЗ та 8 організацій і підприємств. Всього в конференції брали участь понад 200 науковців і виробничників. За результатами конференції опубліковано 106 статей у двох вісниках наукових праць ХНТУСГ.

Перед початком пленарного засідання гостям конференції були показані технічні розробки кафедр.

В пленарному засіданні брали участь:

 ректор ХНТУСГ академік Нанка О. В., перший проректор д.т.н., професор Лисиченко М.Л., проректор з наукової роботи Мельник В.І.;
 начальник відділу управління ПЕК ХОДА Кірієвський А.А. та головний спеціаліст управління Толстікова Н.М.;
 депутат Харківської обласної ради, заступник голови постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, паливодо-енергетичного комплексу та будівництва Поспєлов В.Д.;
 проректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, засновник Харківського енергетич-ного кластеру, директор інституту сталого розвитку, к.геогр.н., доцент Іг-натьєв С.Е.;
 директор Єфанов І.М. та менеджер Балашенко К.С. інжинірингової фірми «Золотий переріз» (м. Харків);
 директор НВП «Syneko» Согоконь О.Б. (м. Харків);
 технічний директор Восканян С.Р. та заступник комерційного директора Ганзера О.С. компанії «Prisma energy group» (м. Харків);
 директор ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, д.т.н., профе-сор Козирський В.В., к.т.н., доцент Сінявський О.Ю., к.т.н., доцент Дуднік А.В., к.т.н., доцент Лендєл Т.І., асистент Савченко В.В., аспіранти Тютюннік Ф.О., Конон Д.П., Лазарюк К.О. та Чміль А. І. (НУБіПУ, м. Київ);
 к.т.н., доцент Жарков В.Я., асистент Кошкарьов А. (ТДАТУ, м. Меліто-поль);
 декан електроенергетичного факультету, к.т.н., професор Лазуренко О.П., лауреат державної премії України зав. каф., д.т.н., професор Гриб О.Г., к.т.н., доцент Черкашина В.В., к.т.н., доцент Довгалюк О.М., асистент Федорчук С.О., аспіранти Данильченко Д.О., Німіровський І.А. та Кривицький С.І. (НТУ «ХПІ», м. Харків);
 к.т.н., доцент Шендрик В.В. та аспірант Шендрик С.О. (СНАУ, м. Суми);
 проректор з науково-педагогічної роботи к.т.н., доцент Гуцол Т.Д. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський);
 к.б.н., доцент Васільєв В.С. (ХЗВА, м. Харків);
 доцент Ягуп К.В. (ХНУМГ, м. Харків);
 асистент Захаров Д.О. (МНАУ, м. Миколаїв);
 інженерно-технічні працівники АК «Харківобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»;
 викладачі, аспіранти та студенти ННІ ЕКТ.

фото
фото
фото
фото

Відкрив пленарне засідання ректор ХНТУСГ академік ІАН Нанка О.В., який привітав учасників конференції та побажав всім присутнім плідної роботи, творчої наснаги та мирного неба. Нанка О.В. відмітив позитивну тенденцію до збільшення зв’язків науковців інституту з виробничниками.

З доповіддю «Харківський енергетичний кластер: від енергоефективної громади до енергоефективного міста» виступив проректор Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, засновник Харківського енергетичного кластеру, директор Інституту сталого розвитку, к.геогр.н, доцент Ігнатьєв С.Є., який дав оцінку потенціалу Харківської області з виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії та навів приклади впровадження енергозберігаючих технологій в територіальних громадах.

Наступний доповідач директор науково-виробничого підприємства «Syneko» Согоконь О.Б. надав інформацію про впровадження наукових розробок НВП, зокрема сегментованих концентраторів сонячної енергії та перспективи їх використання в сільському господарстві.

фото
фото
фото
фото

З інформацією про напрямки діяльності та технічні рішення компанії «Prisma energy group» з підвищення ефективності технологічних процесів виступили технічний директор цієї компанії Восканян С.Р. та заступник комерційного директора Ганзера О.С.

Про підвищення ефективності енергозбереження за допомогою тепло-візійного обстеження будівель та споруд, систем вентиляції та кондиціону-вання зробив доповідь енергоменеджер інжинірингової компанії «Золотий переріз» Белошенко К.С.

З концепцією розвитку енергозберігаючих систем формування мікрок-лімату в спорудах тваринницьких комплексів виступив доцент кафедри інтегровані електротехнології та процеси ХНТУСГ к.т.н., доцент Романченко М.А.
Після завершення пленарного засідання гості та господарі конференції поспілкувалися в неформальній обстановці під час «Tea-break».

фото
фото
фото
фото

Після 13.00 конференція продовжила свою роботу в секціях. Працювало шість секцій: секція 1 «Енергозабезпечення споживачів АПК», секція 2 «Енергоменеджмент та автоматизація управління в системах електро- та теплопостачання», секція 3 «Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК», секція 4 «Ресурсозберігаючі електротехнології сільськогосподарського виробництва», секція 5 «Вплив електромагнітних полів та пружних коливань на біологічні об’єкти сільськогосподарського призначення», секція 6 «Комп’ютерно-інтегровані технології, системи та засоби автоматизації». Найбільш цікаві доповіді були рекомендовані до публікації в журналі «Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК».

В роботі секцій також прийняли участь студенти старших курсів ННІ ЕКТ. Це допоможе їм визначити напрямки своєї наукової діяльності для участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, яка буде проводитись у квітні 2018 року, та теми магістерських робіт.

Конференція сприяла визначенню пріоритетних напрямків діяльності науковців у справі енергозабезпечення та енергозбереження національного господарства України.

фото
фото
Ключові слова:
Яндекс.Метрика