Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту

Переглядів: 33847

 
Заїка С. О.
Заїка С. О.

 

Директор: Заїка Світлана Олександрівна
Адреса: Харків, вул. Артема, 44, 3 поверх   Показати на карті
Телефон: 716-41-68
Сайт: http://nnibm.khntusg.com.ua

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ бізнесу і менеджменту

Шановні абітурієнти, студенти, викладачі, батьки, колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінці сайту навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту та сподіваємось, що тут Ви знайдете інформацію про наш інститут, яка необхідна Вам в даний час!

Сьогодні ННІ бізнесу і менеджменту є одним з провідних структурних підрозділів ХНТУСГ, в якому на денній та заочній формах навчається понад 850 студентів.

ННІ бізнесу і менеджменту здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» для підприємств національної економіки, органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових та освітянських установ, банківських установ, страхових компаній, консалтингових та аудиторських фірм, посередницьких структур, представництв закордонних фірм в Україні за чотирма економічними спеціальностями:

- 051 Економіка;

- 071 Облік і оподаткування;

- 073 Менеджмент;

- 075 Маркетинг.

Особлива гордість нашого Інституту – його професорсько-викладацький склад. Викладачі ННІ БМ є висококласними професіоналами, які володіють практичними навичками економічної роботи, а також є визнаними спеціалістами гуманітарного та соціально-економічного напрямків. Вони беруть активну участь у написанні навчально-методичних і наукових праць, є активними учасниками міжнародних наукових заходів.

Зростанню професіоналізму викладачів сприяють науково-практичні конференції, форуми, семінари, круглі столи, які щорічно проводяться Інститутом.

До складу інституту входить 6 кафедр:

ФОТО

 

В Інституті широко використовуються сучасні інтерактивні методи навчання, проводяться ділові ігри, моделюються виробничі ситуації, адже сучасна економіка вимагає підготовки високопрофесійних ерудованих фахівців.

Випускники Інституту бізнесу і менеджменту отримують не лише потужний багаж знань з теорії і практики управлінської діяльності. Впродовж навчання студенти мають також унікальну можливість здобути комплекс додаткових спеціальностей технічного, гуманітарного та художнього спрямування, які підтверджуються дипломами та сертифікатами, а саме: менеджера-підприємця, оператора комп’ютерного набору, магістра філософії з менеджменту, режисера-аматора культурно-масових заходів тощо. Надається можливість отримати посвідчення водія автомобіля і трактора.

ФОТО

Сьогодні в системі навчання Інституту широко впроваджується підготовка за фахом іноземною мовою зі створенням Єврогруп (викладання здійснюється виключно іноземною мовою) та у всіх україномовних групах читаються англійською мовою інтегровані курси з відповідних спеціальностей: менеджмент, економіка, бухгалтерський облік, впродовж усього періоду навчання в університеті. Це сприяє швидкій адаптації до умов світового освітянського простору і підвищенню конкурентоздатності наших випускників на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Інститут має широку мережу міжнародних зв’язків. Викладачі кафедр підтримують тісні робочі зв’язки з колегами з університетів США, Польщі, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Німеччини. Викладачі економічних кафедр регулярно проходять шестимісячне стажування у провідних університетах Сполучених Штатів Америки.

 
 
ФОТОМайбутня успішна діяльність випускників забезпечується і оптимальним поєднанням теоретичної та практичної підготовки студентів, які мають можливість проходження виробничої практики в передових підприємствах АПК України , а також взяти участь у програмах закордонного стажування в економічно високорозвинених країнах, таких як Великобританія, Шотландія, США, Франція, Німеччина, Фінляндія, Польща. Участь у міжнародних програмах дає унікальну можливість ознайомитися з передовими технологіями, пізнати світ, покращити власне матеріальне становище. Середня тривалість закордонної практики складає від 3 до 18 місяців

Компетентність та ерудованість студентів інституту багаторазово підтверджувались перемогами у наукових-практичних міжвузівських студентських конкурсах, олімпіадах, виставках, Міжнародних ділових іграх.

ФОТО

Інтегрованість системи навчання в інституті проявляється в участі студентів в інтелектуальних конкурсах «Брейн-ринг» за відповідними напрямами підготовки, де водночас учасники демонструють професійні та творчі здібності.

Крім того, студенти активно займаються науковою роботою, беруть участь у великій кількості міських, Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Результати власних наукових досліджень студенти мають можливість опублікувати у Віснику студентського наукового товариства(СНТ) ННІ БМ та презентувати на щорічних інтернет-конференціях Інституту.

 
 
ФОТО

До послуг студентів постійно функціонують три комп’ютерні центри з безкоштовним доступом до мережі Інтернет, інших інформаційних ресурсів, Wi-Fi, наукова бібліотека.

В інституті створено орган студентського самоврядування – студентський комітет. Основною метою діяльності якого є захист прав та інтересів студентів, максимізація розвитку лідерських та їх творчих здібностей.

Студентський комітет організовує чисельну кількість культурно-масових заходів, покликаних урізноманітнити дозвілля студентів.

Участь у діяльності студентського комітету інституту – чудова нагода для розширення горизонтів власних навиків та можливостей, розвитку своїх художніх здібностей за різними жанрами: вокал, хореографія, КВН, театр, ораторське мистецтво, письменництво.

ФОТО

Національно-патріотичному, громадянському, правовому та естетичному вихованню студентів сприяють численні заходи, екскурсії, різноманітні зустрічі, що організовуються Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту ННІ БМ та кураторами академічних груп.

Значна увага приділяється підтримці здоров’я та фізичному вихованню молоді інституту. До послуг студентів численні спортивні секції, серед яких футбол, баскетбол, волейбол, регбі, плавання, бадмінтон, шахи, шашки, важка та легка атлетика та інші. Інститут пишається своїми студентами-спортсменами, які є переможцями та призерами спортивних змагань, серед яких майстер спорту.

До структури інституту входить профбюро яке допомагає вирішувати питання соціально-побутовій та професійній сфері. А також діє психологічна служба для підтримки і допомозі адаптації студентом до вищої школи.

ФОТО

Наші студенти мають можливість пройти військову підготовку з отриманням офіцерського звання.

Випускники інституту мають можливість працювати на посадах від економіста й бухгалтера до керівника фірми і підприємства аграрного профілю, а також у системі переробки сільськогосподарської продукції, агротехсервісу, в аудиторських фірмах, в органах контролю податкових адміністрацій, на сумісних з іноземними партнерами підприємствах та в інших галузях економіки. Важливу роль в отриманні належної практики та в подальшому працевлаштуванні студентів відіграє Центр практики та працевлаштування, що діє на базі Університету.

ФОТО

В інституті бізнесу і менеджменту діє аспірантура та докторантура з економічних спеціальностей.

Всі студенти інституту забезпечуються місцями проживання в добре об лаштованих гуртожитках, які традиційно займають перші місця серед гуртожитків ВНЗ. В них є обладнані спортивні зали, бібліотеки, медичні центри, кімнати для гостей. До послуг студентів функціонує смачна та доступна їдальня.

В період канікул студенти мають можливість покращити своє здоров’я та насолодитись гарною компанією друзів у санаторії-профілакторії на березі Азовського моря.

 

Факультет менеджмента ННИ бизнеса и менеджмента навчально-науковий інститут бізнесу та менеджменту Пипина Татьяна Евгеньевна

 

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика