Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

ОГОЛОШЕННЯ про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”

Переглядів: 2123
Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України
 
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені петра василенка
 
Наказ
 
      "_23_"_жовтня_2015 р.       м.Харків             №_01-08/325_
 
Про проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
з напрямку “Машини та засоби механізації
сільськогосподарського виробництва”.
 
 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 10. 2015 року № 1079  про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році,та з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів.
 
НАКАЗУЮ:
 
        1. До 15 грудня 2015 року провести перший тур конкурсу з напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”, якій включає наступні напрями досліджень:
- Дослідження технологічних процесів, а також фізико-механічних властивостей робочих середовищ з метою вибору принципу дії, розроблення конструкції, обґрунтування параметрів і режимів роботи робочих органів сільськогосподарських та меліоративних машин і обладнання, а також засобів переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, утилізації відходів.
- Теорія, методи аналізу та синтезу структурних і кінематичних схем, конструктивних, динамічних і енергетичних параметрів, режимів роботи й навантажень сільськогосподарських машин та обладнання.
- Методи моделювання, прогнозування, оптимізації та розрахунків виробничих процесів, конструкцій машин і обладнання, їх комплексів і систем стосовно різних умов функціонування.
- Методи контролю та системи керування робочими процесами агрегатів і приводами сільськогосподарських машин та обладнання з метою забезпечення їх ефективної й надійної роботи.
- Розроблення методів прогнозування, зміни технічних параметрів, підвищення ефективності експлуатації та надійності сільськогосподарських машин і обладнання.
- Дослідження закономірностей виникнення відмов машин і обладнання, розроблення заходів їх попередження або усунення, у тому числі й шляхом ефективного використання прогресивних матеріалів, технологій і оснащення для зміцнення, відновлення та ремонту.
- Розроблення методів і засобів випробування та оцінки працездатності сільськогосподарських машин і обладнання, обґрунтування експлуатаційно-технологічних і сертифікаційних вимог, формування екологічно безпечних систем і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
- Розроблення методів, технологій і технічних засобів діагностування, технічного обслуговування, відновлення та ремонту вузлів і агрегатів машин.
- Розроблення науково обґрунтованих систем і нормативів технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарських машин і обладнання, функціональна оптимізація сервісних підприємств.
 
2. Призначити відповідальними за проведення туру конкурсу з напрямку “Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва”:
директора ННІ Технічного сервісу  к.т.н., професора Науменко О. А.
директора ННІ Механотроніки і систем менеджменту к.т.н., доцента Харченко С. О.
        3. Контроль за виконанням цього наказу доручаю проректору з  наукової роботи д.т.н., професору Войтову В. А.
 
 
Ректор, академік                                                                       Л.М. Тіщенко

                                                                                            

Яндекс.Метрика