Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України

Переглядів: 18254

Завєтний

Завідувач кафедри: ЗАВЄТНИЙ Сергій Олександрович, доктор філософських наук, професор

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, к. 210, (2 поверх)

Телефон:(057) 7-164-156

e-mail: kntusgunesco96@gmail.com

Кафедра є структурною одиницею ННІ бізнесу і менеджменту

Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України

Серед кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка особливе та унікальне місце посідає кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України, не дарма її називають перлиною університету, а також вона входить до складу унікального творчого об’єднання, міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО і партнерів “Культура світу через комунікацію”, що свідчить про її високий міжнародний статус. Її історія розпочалася у травні 1996 року, коли було підписано угоду між Генеральним директором ЮНЕСКО и ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства. Вона була створена однією з перших в Україні і є третьою даного профілю у світі.

Ректорат університету постійно здійснює роботу щодо покращення професорсько-викладацького складу кафедри. Сьогодні на кафедрі працюють п’ять завідувачів кафедр вузів, один Академік АПН України, один член-кореспондент АПН України. У складі кафедри 7 докторів наук , 12 професорів, 13 доцентів. П’яти вченим кафедри присвоєно звання почесного професора університету. За роки роботи кафедри ЮНЕСКО було підготовлено 13 кандидатів наук. Зараз на кафедрі готується 4 докторських дисертації.

Оглядаючи шлях, що пройшла Кафедра, слід відзначити велику результативну творчу роботу як в університеті, так і далеко за його межами. Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України плідно співпрацює з багатьма університетами та громадськими організаціями м.Харкова, України та зарубіжжя, до їх числа можна віднести Кафедру ЮНЕСКО “Інтеркультурний діалог в сучасному світі” Російсько-Таджицького університету (Душанбе, Таджикистан), Кафедру ЮНЕСКО “Культура знання, транскультурність, права людини” Університету м. Бремен (Німеччина), Бєлгородський державний університет (Росія), Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний технічний університет “ХПІ”, Харківську національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, Харківський національний аграрний університет ім. В.Докучаєва, Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди, Спілку фотохудожників України.

Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування”, філософії і історії України бере активну участь у культурному житті міста. Серед заходів заслуговує на увагу організація святкування популярного в країнах Азії свята “Навруз” спільно з ХНТУ “ХПІ”, посольствами Таджикистану, Казахстану, Киргистану. Іншим корисним і цікавим заходом стало співробітництво з Російсько-Таджицьким університетом. Так, у вересні 2007 року було укладено угоду про стратегічне партнерство з кафедрою ЮНЕСКО “Інтеркультурний діалог у сучасному світі” Російсько-Таджицького університету (Душанбе, Таджикистан).

У лютому 2009 р. спільно з Національним університетом “Києво-Могилянська академія” та фірмою “Теленор” проводилось навчання вищого керівного персоналу області.

Кафедра брала участь у Міжнародному філософському форумі, присвяченому Міжнародному дню філософії, що відбувся у листопаді 2009 року в Інституті філософії РАН (Москва-С.-Петербург) та у Конгресі політологів України “Політична система України: моделі влади”, який відбувся в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (листопад 2010 р.).

Кафедра ЮНЕСКО широко використовує можливості візуальної філософії. Проведено чотири акції у межах виставочного проекту “Образи людського спілкування” (в Україні, Литві, Німеччині).

Одним із головних стратегічних напрямків науково-практичної діяльності Кафедри є створення комплексної методології форм людського спілкування, яка об’єднала б філософські, лінгвістичні, психологічні, культурологічні, соціологічні концепції та ідеї в практичному ракурсі. Кафедра також займається філософською розробкою проблем управління, пізнання, логіки, етики, естетики, основ філософії впливу та інших.

Унікальним та підсумковим, присвяченим 15-ти річчю кафедри ЮНЕСКО став випуск колективної монографії “Философия общения ”, де колектив авторів намагався закласти основи нового філософського напряму. Цьому також сприяє щорічний випуск науково-практичного журналу “Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація”, а також періодичне видання Міжнародної серії монографій “Філософія мови: в межах та поза межами”. З метою розвитку даного напряму видано навчальний посібник “Методологічні основи психології спілкування” та інші матеріали.

Кафедрою зроблено переклад і опубліковано роботи класиків філософії ХХ сторіччя: “Історія сексуальності” М.Фуко у 3-х томах, “Оригінальна тварина” К. Фарб-Васса, “Привиди Маркса” Ж.Дерріда, “Что значит мышлние? От Хайдеггера через Гёльдерлина к Дерриде” П.Штекелер-Вайтгофер.

Важливою консолідуючою умовою співробітництва з кафедрами виступає Сковородинівська проблематика, яка активно використовується в науковій, методичній та навчальній роботі. Щорічно на території Національного літературно-меморіального музею Г.С.Сковороди відбуваються студентські Сковородинівські читання, науково-теоретичні конференції тощо.

У квітні 2010 року проведено Всеукраїнський круглий стіл “Проблеми розвитку освіти у ВНЗ агроосвіти і філософські засади їх розв’язання” за участю гуманітарних кафедр ВНЗ сільськогосподарського профілю.

Кафедрою ЮНЕСКО здійснюється сертифікатна програма з підготовки магістрів філософії (менеджмент), де отримали додаткову освіту біля 300 студентів, завдяки якій багато з них стали добрими керівниками.

Випускники магістерських курсів при кафедрі

ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ

При кафедрі діє програма підготовки магістрів філософії (менеджмент)

У жовтні 2013 року розпочинаються заняття на Кафедрі ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування".

До занять запрошуються студенти 4, 5, 6 курсів, аспіранти, співробітники ХНТУСГ, та других вузів, які мають схильність до гуманітарних наук, цікавляться проблемами сучасності. Під час навчання ви маєте можливість прослухати наступні ексклюзивні курси (можливі зміни):
1. Історія філософії
2. Філософія та теорія соціального управління
3. Філософія людини та проблеми творчості
4. Філософські аспекти психології спілкування
5. Історико-культурна антропологія
6. Основи сучасної філософії
7. Професійна етика
8. Методика викладання філософії у ВНЗ
9. Середньовічна картина світу та її осмислення в історії культури та філософії
10. Філософія техніки

Викладають дисципліни професори та доценти (доктори та канд. наук) Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Української державної академії залізничного транспорту, Національного технічного університету “ХПІ”, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харківської державної академії фізичної культури, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та Харківського економіко-правового університета.

Студенти, які оволодіють навчальною програмою філософської магістратури при Кафедрі ЮНЕСКО та успішно захистять випускну роботу з філософії менеджменту, здобудуть право на отримання відповідного сертифіката. Термін навчання - 1 рік. Заняття проходять з жовтня по квітень. Консультації з написання дипломних робіт - у травні-червні.

Заняття розраховані на студентів 4, 5, 6 курсів ХНТУСГ та відбуваються у другій половині дня (І пара о 16.30, ІІ пара о 18.00; вихідні у п'ятницю, суботу, неділю) в корпусі по вул. Артема , 44 .

Студентам, які бажають навчатися на Кафедрі ЮНЕСКО, треба подати заяву на ім'я ректора університету (ХНТУСГ) та довідку з деканату (до 1 листопада 2013 р.)

Додаткова інформація на Кафедрі ЮНЕСКО ( вул. Артема , 44, ауд. 210, тел. 716-41-56)

З метою безперервної філософської освіти після курсу лекцій, прочитаного за типовою навчальною програмою, викладачі кафедри ЮНЕСКО читають на старших курсах спеціальний курс лекцій “Філософські проблеми людського спілкування в умовах трансформації суспільства”, який є перехідним етапом до філософської магістратури.

З вересня 2010 року на підставі наказу Міністерства освіти України № 1248 від 30.12.09. з метою покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу при кафедрі працює Психологічна служба, яка сприяє особистісному та інтелектуальному розвитку студентів, оптимізації навчального процесу.

Також при кафедрі працює Центр гендерною освіти, який отримав схвальний відгук від Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусії.

Яндекс.Метрика