Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра організації виробництва бізнесу та менеджменту

Переглядів: 21738
Мазнев Г.Е.
Мазнєв Г.Є.

Завідувач кафедри: МАЗНЄВ Григорій Євтійович,

професор, Заслужений працівник освіти України, академік Інженерної академії України, відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти та науки України, лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращій декан факультету», член Всеукраїнського конгресу вчених-економістів аграрників, член Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки України.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44, к. 309, 310, 319 (3 поверх)
Телефон:(057) 716-41-54
Склад кафедри

Кафедра «Організації виробництва, бізнесу та менеджменту» заснована у 1948 році як кафедра економіки та організації сільськогосподарського виробництва для забезпечення організаційно-економічної підготовки фахівців для сільського господарства під керівництвом доцента Лук’янова Павла Івановича, який керував кафедрою до 1965 року.

З 1965 по 1973 рік кафедру очолював доцент Писін Микола Євдокимович, під керівництвом якого проводилася наукова діяльність за напрямком підвищення економічної ефективності використання основних фондів у сільському господарстві.

З 1973 року по теперішній час, тобто вже понад 40 років, кафедру очолює професор, Заслужений працівник освіти України, академік Інженерної академії України Мазнєв Григорій Євтійович. Під його керівництвом на кафедрі наукові розробки спрямовуються на дослідження шляхів підвищення ефективності використання техніки в сільському господарстві, у першу чергу шляхом впровадження інноваційних ресурсозберігаючих агротехнологій.

Професор Мазнєв Г.Є. має великий досвід керівництва науково-методичною і виховною роботою колективу. Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту, яку він очолює, визнана зразковою і у 1987 році нагороджена Почесною Грамотою Ради Міністрів СРСР. Приймав активну участь у формуванні факультету менеджменту і відкритті чотирьох економічних спеціальностей. Працюючи деканом факультету, став дипломантом (1999 р.), а також переможцем (2000 р.) конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий декан». Опублікував біля 500 науково-методичних праць, має 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Вперше в системі аграрної освіти професор Мазнєв Г.Є. виступив з ініціативою формування у студентів технологічних і інженерних спеціальностей підприємницьких якостей, прогнозування структур малого та середнього бізнесу за профілем фахівців, які готуються, надання їм знань з відкриття власної справи. Розробив оригінальну структуровану і ранжировану програму підготовки підприємців, складовою частиною якої є програма елітарної освіти бізнес-лідерів.

Протягом існування кафедри проводиться активна робота в напрямку формування науково-методичної бази з підготовки фахівців у галузі управління ефективністю сільського господарства, розроблено комплекс ділових ігор, імітаційних вправ, які активізують розумову діяльність студентів і підвищують ефективність навчального процесу.

Студенти мають змогу під керівництвом викладачів приймати участь в наукових конференціях та різних конкурсах регіонального, державного та міжнародного характеру. Це сприяє розширенню їх світогляду, розвиває комунікативні здібності, підвищувати професійний рівень та вчить знаходити неординарні рішення у різних життєвих ситуаціях. За останні три роки під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено понад 200 наукових робіт.

У різні роки на кафедрі працювали:

професори: Амбросов В.Я., Антоненко Л.А., Белебеха І.О., Мельникова Л.А, Нагаєв В.М., Путятин В.П., Турченко М.М.;

доценти: Александрова А.І., Бакум В.В., Бурдун В.М., Ворфоломеєва Л.М., Геворков Р.Л., Гуторова О.О., Грищенко К.В., Демідко П.М., Жерноклєєв М.М., Корнієнко О.Г., Котляров Л.Д., Кримов М.І., Лисенко С.Ф., Литвинов Б.С., Огурцов В.В., Пасечник В.І., Петров В.С., Руденко А.П., Савченко В.Д., Сахненко В.І., Сігаєв А.М., Тимченко С.А., Тимченко М.І., Шаповалов В.В., Шефель С.Д., Шиян Н.І., Щетінін М.Д.;

старші викладачі: Загоруйко А.М., Кононенко А.А., Лагота Т.О., Мельник В.І., Попов В.І., Щербакова І.С.; асистенти: Білик О.П., Гелета О.С., Дюндик С.М., Задниченко С.В., Клочан В.В., Красноруцька Т.М., Стельнікова А.О., Ткаченко В.В.;

старші лаборанти: Заболотна В.М., Крамаренко М.С., Мацкова Т.М., Євсюкова Є.Г, Шоміна Л.М.

Особливо хочеться відмітити учасника бойових дій у Великій Вітчизняній війні, професора Турченка Михайла Михайловича, що працював на кафедрі організації виробництва, бізнесу та менеджменту з 1968 по 2014 рік, тобто понад 46 років.

У 1990 році на кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва був прийнятий високоосвічений спеціаліст в галузі економіко-математичного моделювання доктор технічних наук Путятін В.П. На кафедрі на той час вже працювали спеціалісти з обчислювальної техніки: доценти Руденко А.П., Шаповалов В.В., Корнієнко О.Г., ст. викладачі Кононенко А.А. і Огурцов В.В. Було прийнято рішення про виокремлення із кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва відповідних фахівців і створення кафедри кібернетики.

У 1992 році із кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва виділено кафедру економіки, до якої приєднали кафедру політичної економії і яка в подальшому була розділена на кафедру обліку і аудиту і кафедру економіки та маркетингу.

Кафедру економіки і організації сільськогосподарського виробництва було перейменовано у кафедру організації виробництва і менеджменту, а у 2002 році кафедра отримала назву «Організації виробництва, бізнесу та менеджменту».

На даний час на кафедрі працюють 25 викладачів, серед них 6 професорів, 5 доцентів, 4 доктори, 9 кандидатів наук, 11 старших викладачів, 3 асистента. (подивитись склад кафедри)

Основні напрямки учбових дисциплін:

•менеджмент,

•організація виробничої діяльності,

•організація агробізнесу,

•організація та управління підприємницької діяльності,

•планування та стратегічне управління

Основним напрямом наукової роботи кафедри є «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції в умовах формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва».

Викладачі кафедри спільно з керівниками і спеціалістами господарств Харківської області ведуть виїзні заняття з організації виробництва та менеджменту, проводять профорієнтаційну роботу та укладають договори з майбутніми роботодавцями.

Результати наукових досліджень у господарствах Харківської та інших областей України використовуються викладачами кафедри в ході підготовки методичних рекомендації та посібників для забезпечення навчального процесу.

З 2000 року розпочато комплекс дій зі створення навчальних комп’ютерних класів для забезпечення студентів факультетів автоматизованими робочими місцями. Нині всі лабораторні та практичні заняття проводяться на високому методичному рівні з застосуванням комп’ютерів.

Кафедра широко застосовує активні методи навчання, імітаційні вправи, ігрове проектування, аналіз конкретних ситуацій та ділові ігри.

Співробітники кафедри неодноразово відзначалися ректоратом за високу відданість роботі та вагомий внесок у підвищення іміджу університету.

Впродовж останніх 5 років викладачами кафедри захищено 10 дисертаційних робіт:

Докторські:

Васильев А.Й. «Реінжиніринг управління водокористуванням: економічні проблеми регіонів та механізм реалізації» (2012 р.).

Красноруцький О.О. «Управління збутом продукції аграрного підприємства: теорія, методологія, практика» (2013 р).

Кандидатські:

Артеменко О.О. «Організаційно-економічні засади техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств» (2012 р.).

Гацько А.Ф. «Організація маркетингової діяльності в системі управління аграрним підприємством» (2013 р.).

Бобловський О.Ю. «Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації: філософсько-культурологічний вимір» (2013 р.).

Бакум М.М. «Механізми мобілізації виробничих резервів підвищення ефективності зернопродуктового комплексу» (2013 р.).

Гаврись П.О. «Формування інтегрованої системи управління витратами промислових підприємств» (2014 р.).

Калініченко С.М. «Інституційні регулятори розвитку вертикально-інтегрованих структур в цукробуряковому виробництві» (2014 р.).

Хлопоніна-Гнатенко О.І. «Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів» (2014 р.).

Заїка С.О. «Механізми формування і реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва та переробки ріпаку» (2015 р.).

Сагачко Ю.М. «Механізми стратегічного управління розвитком тваринництва в аграрних підприємствах» (2015 р.)

З 1999 року кафедра здійснює навчання студентів старших курсів за Програмою підготовки «менеджер-підприємець». Програма триває 240 годин, студенти виконують курсову роботу з бізнес-планування та випускну роботу з відкриття власного бізнесу.

По закінченню підготовки випускники отримують сертифікат, що підтверджує достатню теоретичну базу для відкриття власного бізнесу.

Досвід науково-методичної і педагогічної діяльності кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університет сільського господарства імені Петра Василенка з підготовки сучасних бізнес-лідерів високо оцінений науково-педагогічною громадськістю України і висвітлений у монографії «Менеджмент – освіта в Україні; за редакцією А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 758 с. (на сторінках 332 – 339).

Діяльність кафедри різнобічна, одним з основних її напрямків є виховна робота, як складовий елемент якості підготовки фахівців і проводиться з метою формування здібностей у кожного студента до збереження й збільшення культурно-моральних цінностей, а також вироблення навичок конструктивного поводження в нових економічних умовах.

Ця робота постійно перебуває у сфері уваги професорсько-викладацького складу кафедри.

Зважаючи на збільшення в останні роки іноземних студентів активізувалася інтернаціональна робота в групах. Вона не є новою для кафедри, оскільки ще в 80-х роках минулого століття активно функціонувало Афганське земляцтво. Співробітники кафедри активно беруть участь в адаптації іноземних студентів до традицій та культури нашої держави.

Одним із способів ознайомлення іноземних студентів з національною культурою є залучення їх до культурно-масових заходів університету. Створення середовища творчого, інтелектуального, культурного спілкування опирається на формування ціннісних орієнтирів студентської молоді. Розвиток даного напрямку можливий за рахунок створення й зміцнення традицій кафедри, участі в проведенні культурно-масових і спортивних заходів як у межах кафедри, факультету, так і університету в цілому.

З 2013 року під керівництвом викладачів кафедри успішно організоване та діє Зміївське земляцтво студентів ХНТУСГ. Кількість учасників Земляцтва у 2015 році складає 71 особу.

В 2006 році під керівництвом професора Мазнєва Григорія Євтійовича створено науково-дослідну лабораторію «Обґрунтування інноваційних агротехнологій».

Творчим колективом науково-дослідної лабораторії розроблені оригінальні технології вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту має багатий досвід розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур. Науковий рівень технологічних карт і важливість їх для агровиробництва характеризує той факт, що навесні 2001 року Віце-прем’єр-міністр України з питань агропромислового комплексу Іван Кириленко і голова профільного комітету Верховної ради Катерина Ващук на базі ХНТУСГ ім. Петра Василенка провели нараду з Головами облдержадміністрацій, керівниками Головних управлінь агропромислового комплексу і науковцями з питань впровадження у виробництво науково-обґрунтованих технологій вирощування сільськогосподарських культур з презентацією і розповсюдженням технологічних карт, розроблених колективом кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Технологічні карти, розроблені творчим колективом кафедри, знайшли широке застосування в господарствах як Харківської області, так і всієї України. Це – видання 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015 років.

Інноваційний характер розроблених та впроваджених технологічних карт підтверджують відгуки провідних наукових установ України.

Для використання у науковій роботі технологічні карти прийняті такими науково-дослідними установами:

— Відділенням економіки та земельних відносин Національної академії аграрних наук України;

— ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ;

— ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»;

— ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;

— Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого;

— Інститутом рослинництва НААНУ ім. В.Я. Юр’єва;

— Інститутом овочівництва та баштанництва НААНУ;

— Львівським науково-дослідним центром продуктивності АПК;

— Західним науково-дослідним центром продуктивності АПК.

Технологічні карти запроваджено у виробництво з 2001 року. Використання їх у практичній роботі агропідприємств тільки Харківської області забезпечило фактичний економічний ефект на рівні понад 32 млн. грн., що підтверджено відповідним актом Головного управління агропромислового розвитку Харківської області.

Розробки Науково-дослідної лабораторії багаторазово визнавалися переможцями провідних вітчизняних та міжнародних наукових конкурсів та виставок, зокрема, дипломами та золотими медалями виставок «Агро-2009» та «Агро-2011», виставки «Барвиста Україна», міжнародного салону патентів та «ноу-хау», а також здобували інші нагороди.

Науково-дослідної лабораторії «Обґрунтування інноваційних агротехнологій» отримала у 2006-2014 роках 7 Золотих медалей та 7 дипломів переможця Всеукраїнського конкурсу «КРАЩИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТОВАР РОКУ» за монографії:

1. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: ХНТУСГ, 2006 – 725 с.

2. Інноваційні ресурсозберігаючі технології: монографія / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: ХНТУСГ, 2007 – 385 с.

3. Прогресивні технології вирощування кормових культур / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «Майдан», 2008 – 333 с.

4. Технології вирощування сої для умов різного фінансового стану виробників / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «Майдан», 2008 – 146 с.

5. Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «Майдан», 2008 – 143 с.

6. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки / За ред. Д.І. Мазоренка і Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «Міськдрук», 2009 – 270 с.

7.Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань / / За ред. професора Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «Майдан», 2015 – 592 с.

Розклад

Яндекс.Метрика