Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Публічна інформація

Переглядів: 6340

1. Статут.

2. Положення про вчену раду.

3. Положення про порядок атестації науково-педагогічних працівників щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) ХНТУСГ ім. П. Василенка.

4. Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених

5. Документи вищого навчального закладу, пов'язані із організацією освітнього процесу.

6. Плани роботи університету.

7. Правила прийому у 2017 році.

Наказ про встановлення вартості навчання для студентів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

8. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, дкторантів.

9. Cклад керівних органів.

10. Перелік вакантних посад.

11. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНТУСГ ім. Петра Василенка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

          12. Кошторис на 2017 рік.

          Кошторис на 2016 рік.

          Довідка про зміни до кошторису на 2016 рік.

          Кошторис на 2016 рік (зі змінами на 18.07.2016р.).

          Кошторис на 2016 рік (зі змінами на 30.12.2016р.).

13. Звіт про надходження та викорстання коштів загального, спеціального фонду

14. План використання бюджетних коштів на 2016 рік.

15. Зведений штатний розпис.

16. Річний план закупівель

17. Програми успішного розвитку університету.

         18. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти.

19. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ

20. Положення про державну атестацію студентів в ХНТУСГ

21. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ

22. План виконання Антикорупційних заходів ХНТУСГ на 2017 рік

23. Е-Декларування-2017.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика