Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Докторантура та аспірантура

Переглядів: 14403

 

 

     Зав. аспірантурою - к.т.н., доц. 
     Шерстюк Валерій Сергійович
 
     Адреса: 61002, м. Харків, вул. Артема 44,    
     к. 104 (перший поверх)

     Телефон: (057) 716-41-73

 

 

 

Підготовка в докторантурі здійснюється за трьома спеціальностями:
- 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
- 05.09.03 – електричні комплекси та системи;
- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Підготовка в аспірантурі здійснюється з восьми спеціальностей:
- 05.02.01 – матеріалознавство;
- 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;
- 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
- 05.09.03 – електричні комплекси та системи;
- 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи;
- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
- 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту;
- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Форми і термін навчання:

Докторантура – денна, з відривом від виробництва, за державним замовленням з виплатою стипендії, три роки.

Аспірантура:
– денна – з відривом від виробництва, за державним замовленням з виплатою стипендії, термін навчання – три роки;
– заочна – без відриву від виробництва, за державним замовленням без виплати стипендії, термін навчання – чотири роки;
– здобувачі – без відриву від виробництва, без державного замовленням без виплати стипендії, термін навчання – п’ять років;
– контрактна – для аспірантів і докторантів (переважно для громадян з іноземних країн), з відривом від виробництва, термін навчання – три роки, сума контракту – 2500$ на рік.

В докторантуру приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту і є кандидатами технічних або економічних наук.

Вступники до докторантури подають наступні документи: Заява на ім’я ректора, особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 3×4), автобіографія (у довільному вигляді), копія диплома кандидата наук, копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи), список наукових праць, розгорнутий план дисертаційної роботи, витяг з протоколу засідання ННІ про рекомендацію до вступу в докторантуру, довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати за два останні місяці до часу зарахування до докторантури, медична довідка про стан здоров’я за формою 086-у.

Вступники до аспірантури подають наступні документи: Заява на ім’я ректора, особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 3×4), автобіографія (у довільному вигляді), копія диплома спеціаліста або магістра, копія додатку до диплому, копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи), список опублікованих наукових праць (якщо їх менше трьох, то вступники подають реферат за темою дисертаційної роботи), копія посвідчення про здані кандидатські іспити (при наявності), витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу в аспірантуру, витяг з протоколу засідання ННІ про рекомендацію до вступу в аспірантуру з зазначенням теми дисертації та призначення наукового керівника, довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати за два останні місяці до часу зарахування до аспірантури, медична довідка про стан здоров’я за формою 086-у.

Прийом документів в докторантуру і аспірантуру на денну форму навчання проводиться з 01.09 по 30.09 кожного року.

Підготовчі курси до вступних іспитів з філософії та іноземної мови працюють з 01.10 по 30.11. кожного року.

Вступні іспити проводяться у грудні.

Аспіранти та докторанти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком (при потребі).

При університеті діють підготовчі курси до здачі кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (англійська, німецька, французька, для громадян іноземних країн – українська або російська).

Працює комісія з прийому кандидатських іспитів з наступних спеціальностей:
- 05.02.01 – матеріалознавство;
- 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;
- 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
- 05.09.03 – електричні комплекси та системи;
- 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи;
- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
- 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту;
- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Загальна кількість аспірантів та докторантів за всіма формами навчання в університету на 01.01.2014 року складає 118 осіб.

За 2013 рік працівниками університету було захищено дві докторських та вісімнадцять кандидатських дисертацій.

Докторантура та аспірантура
Випуск з аспірантури 2013 року

 

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика