Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв

Переглядів: 15673


Завідувач кафедри:
ШАНІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
Доктор технічних наук, професор, ауд. 111
e-mail: avgust23@ukr.net , o.shanina.ua@gmail.com
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 92
Телефон: (057) 716-41-39, 700-39-12
Web-сайт: http://tphv.at.ua
E-mail: tphv@mail.ru, kaf.tphv@gmail.com
E-mail: himiya_NNIPHV@mail.ru (секція хімії)
Група в vk: http://vk.com/kaf_tphv 

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, її засновано 3 жовтня 2005 року за ініціативою заслуженого працівника освіти України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи та ІАУ, члена-кореспондента УААН, колишнього ректора університету, професора Д.І. Мазоренка. З 2013 р. до складу кафедри входить секція хімії. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Шаніна Ольга Миколаївна.
На сьогоднішній день на кафедрі працює 21 співробітників.
 
Склад кафедри технологій переробних і харчових виробництв

ПОГОЖИХ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
      Доктор технічних наук, професор, ауд. 109

 

 

 

 

ФОМІНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
      кандидат технічних наук, доцент, ауд. 109
      e-mail: 
anirif@ukr.net

 

 

 

 

ГАВРИШ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
      Кандидат технічних наук, доцент, ауд. 109
      e-mail: 
gavrishtanya@mail.ru

 

 

 

 

 

ШАКУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
      Кандидат сільськогосподарських наук,
      доцент, ауд. 109
      e-mail: 
alekssha56@mail.ru

 

 

 

 

БОРОВІКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
      Старший викладач, ауд. 109
      e-mail: 
nuklon@ukr.net

 

 

 

 

   ДУГІНА КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНІВНА
         Кандидат технічних наук, асистент, завідувач лабораторією, ауд. 109, 310
         e-mail: 
ekaterina_dygina@mail.ru

 

 

 

ПОСТНОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА               
      Доцент, к.т.н., ауд. 109
          

 

 

 

   ІЗМАЙЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
         Асистент, аспірант ауд. 109, 310
         e-mail: 
miss.ivahnenko@mail.ru

 

 

 

  ПІХ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
        Завідуюча секцією, старший викладач

 

 

 

НОВІКОВА ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА
      Старший викладач

 

 

 

 

БУРАЧЕК НАТАЛІЯ ГЕРМАНІВНА
     Завідуюча лабораторією

 

 

 

 

КАРАБУТ ЛЮБОВ ЮРІЇВНА
      Старший лаборант

 

 

 

 

МІНЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
      Аспірант, ауд. 310
      e-mail: 
wild005@mail.ru

 

 

 

 

ТУЗ НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
      Кандидат технічних наук, доцент, ауд. 109
      e-mail: 
magret81@mail.ru

 

 

 

 

ГАЛЯСНИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
      Аспірант, ауд. 310
      e-mail: 
ivangalyasnyj@yandex.ru

 

 

 

 

САМОТЕЙ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
      Старший лаборант, ауд. 310
   

 

 

 

 

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв є випускаючою та готує бакалаврів за напрямом «Харчові технології та інженерія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна» із спеціалізаціями:
– технологія елеваторної промисловості;
– технологія борошномельних та круп’яних виробів;
харчові технології багатопрофільних переробних підприємств;
– технологія комбікормів та преміксів;
– технологія хліба.
Перелік дисциплін, що вивчається, а також послідовність їх вивчення з розбивкою по курсам наведений нижче у вигляді структурно-логічної схеми.

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв

Структурно-логічна схема підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.05170101 «Технологія переробки і зберігання зерна»

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв

Структурно-логічна схема підготовки магістра за спеціальністю 8.05170101 «Технологія переробки і зберігання зерна»

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв

Кафедра постійно перебуває у стані творчого пошуку вирішення актуальних проблем галузі, активно залучає студентів до проведення експериментальних досліджень. Відомі наукові досягнення співробітників підтверджуються патентами, авторськими свідоцтвами, монографіями та навчальними посібниками.
За весь час існування молодою кафедрою опубліковано понад 190 наукових статей, 140 тез доповідей, одержано більше 60 патентів на корисну модель та 2 авторських свідоцтва, затверджений державний стандарт (ДСТУ 4762:2007), 4 навчальні посібники, 1 підручник та 12 монографій. Викладачі кафедри взяли участь майже у 40 наукових конференціях, у тому числі 21 міжнародних.
Кафедра має чотири навчальні лабораторії (ауд. 108, 113, 309 та 311), дві науково-дослідні лабораторії (ауд. 113А та 310) та комп’ютерний клас (ауд. 206). Кабінет завідувача кафедри знаходиться в 111 аудиторії, викладацька – в 109 аудиторії.

 

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика