Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Студентський комітет

Переглядів: 8989
Студентський комітет створено у 1994 р. рішенням Вченої ради ХНТУСГ. Студентський комітет є органом студентського самоврядування університету.
 
Навчально-наукову діяльність Студентський комітет здійснює у відповідності з чинним законодавством України та нормативними документами ХНТУСГ:
 •  нормативні акти Міністерства юстиції України;

 •  Закон України «Про освіту»;

 •  Закон України «Про вищу освіту»;

 •  Закон України «Про інноваційну діяльність»;

 •  Цивільний кодекс України;

 •  Закон України «Про підприємництво»;

 •  Закон України «Про власність»;

 •  Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність»;

 •  Програма сталого розвитку ХНТУСГ від 2011 р.

 •  Програма діяльності з підвищення ефективності навчального процесу і якості підготовки фахівців  університету;

 •  Положення про Вчену раду ХНТУСГ;

 •  Положення про профспілковий комітет ХНТУСГ;

 •  Положення про комітет у справах молоді та спорту.

Студентський комітет ХНТУСГ провадить свою діяльність згідно з Положенням про студентський комітет ХНТУСГ ім. П. Василенка.
 
Метою діяльності Студентського комітету є представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентської молоді.
 
Основними завданнями Студентського комітету є:
 • забезпечення і захист прав та інтересів студентської молоді;
 • участь в організації навчально-виховного процесу;
 • участь у підготовці та розробці пропозицій до програм з актуальних питань суспільства, правового і соціального захисту студентської молоді;
 • участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді;
 • сприяння розширенню всеукраїнського співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді.
Основні питання, які розглядає Студентський комітет:
 • внесення пропозицій щодо покращення організації навчального процесу;
 • проведення круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів, участь в організації всеукраїнських предметних олімпіад для студентів, організація акцій з питань організації студентського побуту та соціальної адаптації, попередження протиправних дій та профілактики груп ризику серед студентської молоді;
 • пошук нових шляхів організації студентського дозвілля, що відповідають вимогам часу, національним та духовним традиціям українського народу, участь, організація та проведення оздоровлення студентів у міжвузівських таборах відпочинку в літній канікулярний період;
 • організація та проведення систематичних культурно-масових заходів;
 • участь, організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів (олімпіад, спартакіад, спортивних змагань і т. ін.);
 • співпраця з молодіжними організаціями самоврядування України й інші питання;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України;
 • висвітлення діяльності Студентського комітету в студентських та університетських газетах і оголошеннях;
 • пропаганда і сприяння вихованню в студентському середовищі патріотизму, моральності, здорового способу життя;
 • підвищення освітньо-культурного рівня студентів.
Студентський комітет формується зі студентів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, що обираються студентською конференцією. З числа членів Студентського комітету щорічно обирають Президію: голову Студентського комітету, двох заступників, секретаря та голів секторів – всього 22 особи, які є складом студентського комітету на відповідний навчальний рік.

Группа Студентського комітету в соціальній мережі http://vk.com/stud_com777.

Прес-центр студентського комітету.

 

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОГО КОМІТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ

 

Малюхов О.C.
Малюхов Олександр Сергійович
студент ННІ ПХВ,
голова студентського комітету
 
 
Паламарчук C.C.
Паламарчук Сергій Станіславович
студент ННІ ЕКТ,
заступник з зовнішньої діяльності
голова студентського комітету
ННІ ЕКТ
Маслій І.О.
Маслій Іван Олександрович
студент ННІ ПХВ,
заступник з організаційної роботи
 
 
Губар А.
Губар Анна
студентка ННІ  БМ,
 голова студентського комітету  ННІ  БМ
Сердюк Ю.
Сердюк Юлія
студентка ННІ МСМ,
голова студентського комітету ННІ МСМ
Торяник С.
Торяник Станіслав
студент ННІ ПХВ,
голова студентського комітету ННІ ПХВ
Бондаренко К.
Бондаренко Катерина
студентка ННІ ТС,
 голова студентського комітету  ННІ ТС

 

 

Студентський комітет

 

Розклад

Яндекс.Метрика