Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Принципи діяльності та основні функції психологічної служби ХНТУСГ

Переглядів: 3443

Принципи діяльності:

◊ законність;
◊ пошана і дотримання прав, законних інтересів і свобод учасників освітнього процесу;
◊ добровільність здобуття соціально-педагогічної і психологічної допомоги;
◊ доступність здобуття соціально-педагогічної і психологічної допомоги;
◊ конфіденційність;
◊ наукова обґрунтованість;
◊ професіоналізм.

Основні функції:

◊ сприяння в забезпеченні захисту прав і законних інтересів студентів;
◊ виявлення і облік тих, хто потребує соціально-педагогічної і психологічної допомоги;
◊ інформування адміністрації, зацікавлених органів про порушення прав і законних інтересів студентів і про осіб, що його допустили;
◊ участь у формуванні навичок студентів, здорового способу життя, безпечної і відповідальної поведінки;
◊ вивчення індивідуально-психологічних особливостей студентів, інших учасників освітнього процесу, особливостей розвитку колективів працівників;
◊ організація особово орієнтованої соціально-педагогічної, психологічної і правової допомоги студентам, які мають проблеми в спілкуванні, навчанні, розвитку, соціалізації;
◊ участь в підготовці студентів до самостійного і родинного життя, виконання соціальних ролей громадянина, сім'янина;
◊ підвищення психологічної і правової культури учасників освітнього процесу;
◊ участь в аналізі освітньої діяльності; розробка і реалізація програм соціально-педагогічної і психологічної допомоги студентам;
◊ вивчення і узагальнення досвіду роботи по наданню соціально-педагогічної і психологічної допомоги;

Яндекс.Метрика